ສູດເດັດ 6 ວິທີປົກປ້ອງຜິວຈາກແດດ.

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

1.ຫລີກລ້ຽງແດດ.

ຄວນຫລີກລ້ຽງແດດຕອນ 10.00-15.00 ຍ້ອນວ່າແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ແດດມີອັນຕະລາຍຖ້າຖືກດົນໆ ອາດອກີດມະເລັງຜິວຫນັງໄດ້.

2.ໃສ່ແວ່ນກັນແດດ.

ແວ່ນກໍ່ຊ່ອຍປົກປ້ອງຈາກແດດໄດ້ໃນເລື່ອງຂອງສາຍຕາ

ຊ່ອຍໃຫ້ແນມເຫັນຕອນແດດແຈ້ງໄດ້.

3.ສຸບຫມວກປີກກວ້າງ.

ຫານສຸບຫມວກກໍ່ເປັຮອີກທາງທີ່ຊ່ອຍໄດ້ ແລະຖ້າເປັນຫມວກປີກກວ້າງກໍ່ສິດີຫລາຍ ແຖມຊ່ອຍໃຫ້ງາມຕື່ມ.

4.ໃຊ້ຮົ່ມກັນແສງຍູວີ.

ຮົ່ມທຳມະດາບໍ່ອາດຊ່ອຍໄດ້ ຕ້ອງໃຊ້ຮົ່ມກັນແສງຍູວີ

ແລະຕະເວັນຢູ່ເທີງຫົວເຮົາ

5.ໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວ ສົ້ງຂາຍາວ.

ການໃສ່ເສື້ອແຂນຍາວແລະສົ້ງຂາຍາວ ເປັນການປໄກປ້ອງຈາກຖືກແດດເຜົາຜິວຫນັງ ແຕ່ອາກາດກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເສື້ອຜ້າພວກນີ້ມີເຫື່ອໄດ້

ຄວນໃສ່ອາກາດຫນາວ.

6.ທາຄີມກັນແດດ.

ແມ່ນວ່າໃສ່ເສື້ອຜ້າມິດແລ້ວແຕ່ທາງທີ່ດີທາຄີມພ້ອມຈະເປັນການດີ ແລ້ວຖ້າເປັນພວກຄໍ ມື ຫນ້າ ທີ່ບໍ່ຖືກປັກປິດ ການທາຄີມຈະຊ່ອຍໄດ້.ຄວນທາກ່ອນອອກແດດ 15-30 ນາທີ

ແລະທາຊ້ຳທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງ.

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น