5 ວິທີໃຊ້ລູ້ແລ່ນໄາໃຫ້ຫລຸດນ້ຳຫນັກໄດ້ຜົນ ແລະບໍ່ເໝື່ອຍຈົນເກີນໄປ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ລູ້ແລ່ນໄາ ຫລື Treadmill ເປັນເຄື່ອງຮັດກາຍທີ່ນິຍົມເປັນລຳດັບຕົ້ນໆ
ໃຜມັກຫລຸດນ້ຳຫນັກກໍ່ຕ່າງຕ້ອງມີເຄື່ອງນີ້
ແທ້ແລ້ວເຄື່ອງນີ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຍາກ ແຄ່ປັບຄວາມໄວແລ້ວຍ່າງຫລືແລ່ນໄປເລື້ອຍໆ
ແຕ່ສິເຮັດແນວໃດໃຫ້ບໍ່ເໝື່ອຍ
1. ຄວນຫລິ້ນເວດກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງແລ້ນ
ຮັດກາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ຮູບຮ່າງໄລຍະຍາວ ຄວນຫລິ້ນເວດເພື່ອສ້າງກ້າມເນື້ອ ຍ້ອນວ່າກ້າມເນື້ອຈາກການຫລິ້ນຄາດິໂອ້ເປັນເຕົາເຜົາພະລັງງານຊັ້ນດີ ຈຶ່ງຄວນທີ່ສິຫຼິ້ນເວດກ່ອນ
ຍ້ອນວ່າສິຊ່ອຍເພີ່ມມວນຮ່າງກາຍ

2. ບໍ່ຕ້ອງແລ້ນໄວ
ອາດຄຶດວ່າປັບຕວາມໄວແລ້ວສິຂັບໄຂມັນອອກໄດ້ໄວ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເລີຍຍເອນວ່າແຮງແລ້ນໄວແຮງເຮັດໃຫ້ໄປຕໍ່ບໍ່ໄຫວ ສຸດທ້າຍຫມົດແຮງ ບໍ່ໄດ້ເຜົາຜານຫຍັງເລີຍ ຄວນແລ້ນແບບຄ່ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຜ່ອນຄາຍ

3.ແລ່ນຈັກເຄີ່ງຊົ່ວໂມງເປັນຢ່າງຕ່ຳ
ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ການຮັດກາຍເທື່ອລະ 30 ນາທີ ຮ່າງກາຍສິດຄງໄຂມັນມາໃຊ້ພະລັງງານ ດັງນັ້ນຖ້າແລ້ນບໍ່ດົນ
ຮ່າງການສິບໍ່ໄດ້ເຜົາຜານຫຍັງຫລາຍ

4. ຢ່າຫັກໂຫມ
ບໍ່ແມ່ນແຄ່ລູ້ແລ້ນໄັັ້າເທົ່ານັ້ນ ໃນການຮັດກາຍທູກປະເພດ ຕ້ອວຮູ້ສະມະຖະພາຍຮ່າງກາຍເຈົ້າຂອງ ຢ່າຮັດກາຍເກີນກວ່າທີ່ສິຮັບໄຫວ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າເໝື່ອຍກໍ່ເຊົາກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຮັດກາຍຕໍ່

5. ເປີດເພງຟັງຫລືເບີ່ງຊີລີ້ລະຫວ່າງແລ້ນ
ຍ້ອນວ່າສິຊ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກເພີດເພີນຈົນລືມຍາມ ແລະສິແລ້ນໄດ້ດົນຂຶ້ນນັ້ນເອງ

faai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น