[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ-แปลเพลง] 10,000 Hours – Dan + Shay, Justin Bieber

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ 10,000 Hours – Dan + Shay, Justin Bieber

Do you love the rain/, does it make you dance
When you’re drunk with your friends at a party?
What’s your favorite Bb]/song, does it make you smile? Do you think of me?

* When you close your eyes, tell me, what are you dreamin’?
Everything, I wanna know it all

** I’d spend ten thousand hours and ten thousand more
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
And I might never get there, but I’m gonna try
If it’s ten thousand hours or the rest of my life
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)

Instru: / / /

Do you miss the road/ that you grew up on?
Did you get your middle name from your grandma?
When you think about /your forever now, do you think of me?

(* , **)
Instru: / / / ( 2 Times)

Ooh, want the good and the bad and everything in between
Ooh, gotta cure my curiosity

(**)

Outro: / / / ( 4 Times)

คำแปลเพลง 10,000 Hours – Dan + Shay, Justin Bieber

[Verse 1: Dan + Shay]
Do you love the rain, does it make you dance
When you’re drunk with your friends at a party
What’s your favorite song, does it make you smile?
Do you think of me?

คุณชอบเวลาฝนตกไหม ช่วงเวลานั้นทำให้คุณออกมาเต้นรำไหมครับ
ตอนที่คุณนั้นเมามายกับเพื่อน ๆ ของคุณในปาร์ตี้แห่งหนึ่ง
คุณชอบเพลงอะไรที่สุดครับ ที่ทำให้คุณนั้นยิ้มได้
คุณคิดถึงผมไหมครับ

[Pre-Chorus: Dan + Shay]
When you close your eyes tell me what are you dreamin’
Everything I wanna know it all

เมื่อคุณนั้นหลับตาลง บอกผมหน่อยสิว่าสิ่งใดกันที่คุณนั้นกำลังฝันถึง
ผมนั้นอยากที่จะรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างนั้น

[Chorus: Dan + Shay]
I’d spend 10,000 hours and 10,000 more
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
And I might never get there, but I’m gonna try
If it’s 10,000 hours or the rest of my life
I’m gonna love you, (Ooh)

ผมจะใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง และอีกต่อ ๆ ไป
หากว่านั่นคือเวลาที่จะใช้สำหรับการเรียนรู้หัวใจอันงดงามของคุณ
และผมอาจจะไม่มีวันเข้าใจทั้งหมดนั้น แต่ผมนั้นจะพยายาม
หากว่านั่นเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง หรือเป็นทั้งหมดนั้นของชีวิต
ผมก็จะรักคุณ

แปลเพลง 10,000 Hours – Dan + Shay & Justin Bieber ความหมายเพลง

[Verse 2: Justin Bieber]
Do you miss the road that you grew up on?
Did you get your middle name from your grandma?
When you think about your forever now do you think of me?

คุณคิดถึงช่วงเวลาที่คุณนั้นเติบโตขึ้นมาไหม
ชื่อกลางของคุณนั้นได้มาจากคุณยายของคุณใช่ไหมครับ
ในตอนที่คุณนั้นคิดถึงทั้งชีวิตของคุณต่อจากนี้ คุณคิดถึงผมหรือเปล่าครับ

[Pre-Chorus: Justin Bieber]
When you close you eyes tell me what arre you dreamin’
Everything I wanna know it all

เมื่อคุณนั้นหลับตาลง บอกผมหน่อยสิว่าสิ่งใดกันที่คุณนั้นกำลังฝันถึง
ผมนั้นอยากที่จะรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างนั้น

[Chorus: Justin Bieber]
I’d spend 10,000 hours and 10,000 more
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours
And I might never get there, but I’m gonna try
If it’s 10,000 hours or the rest of my life
I’m gonna love you (Ooh)
I’m gonna love you (Ooh)

ผมจะใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง และอีกต่อ ๆ ไป
หากว่านั่นคือเวลาที่จะใช้สำหรับการเรียนรู้หัวใจอันงดงามของคุณ
และผมอาจจะไม่มีวันเข้าใจทั้งหมดนั้น แต่ผมนั้นจะพยายาม
หากว่านั่นเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง หรือเป็นทั้งหมดนั้นของชีวิต
ผมก็จะรักคุณ
ผมจะรักคุณ

[Bridge: Dan + Shay]
Ooh, want the good and the bad and everything in between
Ooh, gotta cure my curiosity
Ooh yeah

ผมนั้นต้องการทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ดี ช่วงที่ร้าย และในช่วงเวลาระหว่างนั้น
ผมจะต้องรู้ทั้งหมดนั้นให้ได้

[Chorus: Dan + Shay]
I’d spend 10,000 hours and 10,000 more
Oh, if that’s what it takes to learn that sweet heart of yours (Sweetheart of yours)
And I might never get there, but I’m gonna try (Yeah)
If it’s 10,000 hours or the rest of my life
I’m gonna love you (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
I’m gonna love you, (Ooh, ooh-ooh, ooh, ooh)
yeah
And I
Do you love the rain, does it make you dance?
I’m gonna love you
I’m gonna love you

ผมจะใช้เวลา 10,000 ชั่วโมง และแม้จะต้องใช้อีก 10,000 ชั่วโมงต่อไป
หากว่านั่นคือเวลาที่จะใช้สำหรับการเรียนรู้หัวใจอันงดงามของคุณ (หัวใจอันงดงามของคุณ)
และผมอาจจะไม่มีวันเข้าใจทั้งหมดนั้น แต่ผมนั้นจะพยายาม
หากว่านั่นเป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง หรือเป็นทั้งหมดนั้นของชีวิต
ผมก็จะรักคุณ
ผมจะรักคุณ
และผมนั้น
คุณชอบเวลาที่ฝนตกไหม ที่ทำให้คุณนั้นมีความสุขจนเต้นรำ
ผมนั้นจะรักคุณ
ผมจะรักคุณต่อจากนี้ไป