10 ວິທີ ແລ້ນແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເຈັບຫົວເຂົ່າ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ການແລ້ນເປົນການຮັດກາຍທີ່ົດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຍ້ອນວ່າບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອິຫຍັງຫລາຍ ສາມາດແລ້ນໄດ້ຄົນດຽວ ແຕ່ລາງເທື່ອແລ້ນໄປກໍ່ເຈັບຄິງ
ເຊີ່ງເຮົາມີວິທີແກ້ໄຂໃນການແລ້ນທີ່ບໍ່ເຈັບເຂົ່າມາຝາກກັນ

1 ຍືດກ້າມເນື້ອ

ຄວນຍືດກ້າມເນື້ອເຂົ່າແລະຂໍ້ຕີກ່ອນ ຄ້າງໄວ້ 15 ວິ ເຮັດຕໍ່ເນື້ອງ 5 – 10 ເທື່ອ ເນ້ນກ້າມແຄ່ງ ກາງແອວ ແລະກົກຂາທັງຫນ້າແລະຫລັງ

2 ວອມອັບກ່ອນ

ການແລ້ນຄ່ອຍໆ ໄປກ່ອນ ເພື່ອຫ້ກ້າມເນື້ອແລະຮ່າງກາຍ ສາມາດປັບໂຕໄດ້

3 ເກີບກໍ່ສຳຄັນ

ຄວນເລືອກເກີບທີ່ພໍດີ ສາມາດຮັບແຮງກະແທກໄດ້ ແລະເປັນເກີບສຳລັບແລ້ນເທົ່ານັ້ນ

4 ເລືອກບ່ອນແລ້ນ

ບໍ່ຄວນແລ້ນໃນທີ່ລາດອຽງຫຼືລ້ຽວຢ່າງໄວວາ ແລະເປັນດິນຫລືຍາງສັງເຄົາະ

ຍ້ອນວ່າຊ່ອຍເປັນແຮງສົ່ງໂຕ ເຮັດໃຫ້ແລ້ນສະບາຍ

5 ບໍ່ກ້າວຍາວເກີນໄປ

ການແລ້ນກ້າວຍາວຫລືຍົກເຂົ່າສູງໄປ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງງໍເຂົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ເຈັບເຂົ່າອີກດ້ວຍ

6 ລົງນ້ຳຫນັກທີ່ສົ້ນຕີນ

ຫາກບໍ່ແມ່ນນັກກີລາແລ້ນ ກໍ່ບໍ່ຄວນລົງນ້ຳຫນັກປາຍຕີນ ຍ້ອນວ່າສິເຮັເໃຫ້ເຈັບເຂົ່າ ແລະເຈັບບີນ່ອງພ້ອມ

7 ໄລຍະທີ່ດີ

ເລີ່ມທຳອິດຢ່າຫັກໂຫມ ແລ້ນໄລຍະໄກ ນອກຈາກວ່າຮ່າງກາຍສິບໍ່ໄຫວແລ້ວ ຍັງເຮັດໃຫ້ເໝື່ອຍເກີນໄປ
ຄວນຄ່ອຍໆເພີ່ມຈຳນວນໄລຍະທາງໃນການແລ້ນ

8 ຄ່ອຍໆລົດຄວາມໄວ

ຍາມໃກ້ສິເຊົາແລ້ນແລ້ວ ໃຫ້ຄ່ອຍໆ ລົດຄວາມໄວລົງ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍໄປເອົາກົດແລກຕິກອອກໄປຈາກກ້າມເນື້ອ ເພື່ອມື້ອື່ນລິໄດ້ບໍ່ເຈັບຂາຫລາຍ

9 ຟິດກ້າມເນື້ອກົກຂາ

ຮັດກາຍດ້ວຍກົກຂາດຸໆ ສິຊ່ອຍໃຫ້ກ້າມຂາແຂັງແຮງ

10 ປ່ຽນຊະນິດກີລາ

ຖ້າເຮັດມາທັງ 9 ແລ້ວຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຫລືບໍ່ໄຫວ ໃຫ້ລອງປ່ຽນກີລາເບີ່ງ ເຊັ່ນ ຖີບລົດຈັກ ລອຍນ້ຳ ຫລິ້ນໂຍຄະ

ແຕ່ຖ້າຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນກໍ່ຄວນໄປຫາໝໍ

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น