“ໄກ່” ງານເຂົ້າ “ຊິດໂຊໂກ້” ດ້ຽງ 3 ເດືອນ.

ຂ່າວກີລາ

ທ້ອດແນ່ນ ຮອດສະເປີ້ ໄດ້ຮັບຂ່າວຮ້າຍເມື່ອມຸດຊ່າ ຊິດໂຊໂກ້

ກອງກາວໂຕຫລັກຂອງທີມເຂົ້າຜ່າຕັດພັກຍາວຈົນເມສາ.

ແຄ້ງໄວ 30. ປີ ໄດ້ຮັບໂອກາດລົງສະຫນາມເປັນໂຕຈີງໃນທຸກພີເມຍລີກຍຸກຂອງໂຈເຊ່ ກ່ອນໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດ. ເຊົາແທມຕັນ 1-0 ເມຶ່ອຊ່ວງປີໃຫມ່ທີ່ຜ່ານມາ.

ລ່າສຸດລາວໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຜ່າຕັດຮັກສາ 3 ເດືອນ

ຖະແຫຼງຈາກສະໂມສອນ   “ພາຍຫລັງຈາກການປະເມີນອາການແລະເຂົ້າຮັບການຜ່າຕັດ”

ແລະສິໄດ້ຄືນມາຫລິ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງຮ້າຍໆຂອງສະເປີຫລັງເສຍແຮລີ້ໄປ.

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น