“ໂຊນຊາ”ຊົມ “ຊົງ” ປ່ວນເກມຮັບຄູ່ແຂ່ງຫລາຍ

ຂ່າວກີລາ

ໂອເລ່ ກຸນນາ ໂຊນຊາກຸນຊື “ປີສາດແດງ” ແມນເຊດເຕີ້ ຍູໄນເຕັດ ອອກປາກຊົມທາຮິດ ຊົງປີດາວຮູ່ງທີ່ເຮັດຜົນງານໄດ້ດີ
ແຄ້ງໄວ 20 ปี ໄດ້ລົງສະໜາມເປັນໂຕຈີງໃນສຶກເກມເອບເອ ຄັບທີ່ຍູໄນເຕັດບຸກໄປສະເມີກັບວູບ 0-0
ຊົງໄດ້ຮັບໂອກາດລົງສະໜາມໄດ້ຢ່າງໜ້າພໍໃຈແລະມີໂອກາດສູງທີ່ໂຊນຊາສະໃຫ້ໂອກາດລາວລົງສະໜາມຊ່ວງທີ່ເຫລືອຂອງລະດູການຫລາຍຂຶ້ນ
ໂດຍລ່າສຸດໂຊນຊາໄດ້ກ່າວຊື່ນຊົມຊົງວ່າສາມາດສ້າງປັນຫາໃຫ້ກັບແນວຮັບຂອງຄູ່ແຂ່ງໄດ້ຢ່າງຫລາຍ
“ຄືນນີ້ທາຮິດເຮັດຜົນງານໄດ້ຢ່າງສຸດຍອດ ລາວສ້າງປັນຫາໃຫ້ກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງເຮົາຄ່ອນຂ້າງຫລາຍ”
ໂຊນຊາກ່າວຊົມ

“ຂ້ອຍພໍໃຈໃນໂຕລາວຫລາຍ”

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น