ແສນລຳບາກ ຍອດ ນະຄແນນາຍົກ ອະດີດຕະຫຼົກດັງ ປ່ວຍຕົກອັບ ມີເງີນປະທັງຊີວິດ ເດືອນລະ 600. ບາດ.

ຂ່າວບັນເທິງ

ເຊື່ອວ່າຫລາຍຄົນກໍ່ຄົງຮູ້ຈັກ ສຳລັບອະດີດຕະຫລົກຊື່ດັງ

ຍອດ ນະຄອນນາຍົກ ອາຍຸ 70. ປີມີອາການຜ່ວຍໃຊ້ຊີວິດລຳບາກ ຢູ່ເຮືອນ້ອງສາວ

ເມື່ອພະຫມ່ອມເຫຍິນໄດ້ພົບໜ້າ ທັງຄູ່ເລີຍເຂົ້າກອດກັນດ້ວຍຄວາມຄຶດຮອດສະໄຫມຫລິ້ນຕະຫຼົກ  ລ່ວມີເງີນໃຊ້ເດືອນລະ. 600 ແລະຖານະບໍ່ດີປານໃດ ຈຶ່ງຕ້ອງຢູ່ດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຕອນນີ້ ແມ່ນເປັນ ຂ້າວສານ ອາຫານແຫ້ງ ນ້ຳດື່ມ.

 

ເຄດິບພາບ siamnews

 

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น