ເຮັດຄວາທຮູ້ຈັກ 4 ຮູບແບບການຄຸມອາຫານຍອດນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ.

ສະຕາຍການໃຊ້ຊີວິດ

ການຄຸມອາຫານຖືເປັນຫົວໃຈສຳຄັນຂອງການຫລຸດນ້ຳຫນັກ ຍ້ອນວ່າຖ້າກິນຫລາຍກໍ່ສິຍາກຕໍ່ການເຜົາຜານແລະເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍພີໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ວ່າແຕ່ເຮົາສິມີວິທີຄຸມແນວໃດແດ່ ມາເບີ່ງເລີຍ.

1.Intermittent Fasting ອັດຕາສ່ວນ 16:8

ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນວິທີຫລຖດນ້ຳຫນັກທີ່ນິຍົມຫລາຍ ເປັນກາສກິນທຸກໆ 8. ຊົ່ວໂມງ ແລະຫ້າມກິນຫຍັງອີກຈົນກວ່າສິຄໄບ 16. ຊົ່ວໂມງ

ຂໍ້ດີຄືສິຊ່ອຍບໍ່ໃຫ້ກິນຈຸກຈິກແລະກິນດຸ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ເຜົາຜານ.

2.Plant Based

Plant Based ຄືການກິນພືດເປັນຫລັກ ແລະພືດເຫລົ່ານັ້ນຕ້ອງບໍ່ຜ່ານສານຫຍັງ ແປຮູບຫລືປຸງແຕ່ງ.

3.Keto Diet

ແມ່ນເປັນການກິນໄຂມັນເພື່ອຫລຸດໄຂມັນ ບໍ່ໄດ້ຫມາຍເຖີງການກິນໄຂມັນຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດ ບໍ່ວ່າສິກິນຂອງທອດຂອງມັນເທົ່າໃດ ການກິນໄຂມັນແບບຄີໂຕກໍ່ຄືມີແຕ່ໄຂມັນທີ່ດີແລະມີປະໂຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍແລະມີໂປຕີນ.

4.ມັງສາວິລັດ

ລາງຄົນເຖີງກັບຫັນມາກິນມັງເພື່ອຫລຸດນ້ຳຫນັກ ໂດຍມີຮຫລັກການງ່າຍໆຄື ຫ້າມກິນເນື້ອສັດນັ້ນເອງ ແຕ່ສາມາດກິນອາຫານທີ່ແປຮູບໄດ້ ເຊັ່ນເຕົ້າຫູ້.

ໃຜມີສິທີອື່ນໆອີກ ມາແຊກັນເດີ້.

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น