ເມຍ “ອິຄາດີ້” “ແວນດ້າ” ອວດຫຸ່ນເອັກລົວໆ

ຂ່າວກີລາ

ເມຍສາວຂອງດາວຍິງທີມຊາດອາເຈນຕິໜ້າ ແວນດ້າ ນາລ່າ

ລາວນັ້ນໄດ້ເຮັດການອວດຫຸ່ນເຊັກຊີ່ຜ່ານໂລກອອນລາຍ

ແລະບໍ່ດົນມານີ້ລາວກໍ່ໄດ້ເຜີຍວ່າຜູ້ເປັນຜົວບໍ່ຍອມມີຫຍັງນຳ

ພໍແພ້ກໍ່ບໍ່ຍອມອີກແນວນີ້ກໍ່ທົນບໍ່ໄດ້

ເຮັດໃຫ້ສື່ຕ່າງໆອອກມາຕີຄວາມວ່າການທີ່ລາວອອກມາໂພດຫຸ່ນເຊັກຊີ້ແນວນີ້ອາດຍ້ອນວ່າປະຊົດແຟນຫນຸ່ມ

ເຖີງສິມີລູກມາແລ້ວ 5 ຄົນ ແຕ່ລາວກໍ່ຍັງມີຫຸ່ນທີ່ດີ

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น