ເຄັດລັບວິທີເຮັດໃຫ້ງາມຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ.

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ສາວໆຫລາຍຄົນກໍ່ຄົງຢາກງາມຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ ຕ້ອງຫາສາລະພັດວິທີມາເຮັດໃຫ້ງາມ ທຸ້ມທຶນໃນການເສີມຄວາມງາມ ຫລືການແຕ່ງເຄື່ອງ ແຕ່ງເອ້ ກໍ່ເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ການດູແລເຈົ້າຂອງກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ

ເຮັດໃຫ້ງາມຈາກພາຍໃນສູາພາຍນອກ.

ແນວໃດແດ່ ໄປເບີ່ງກັນເລີຍ.

1.ກິນຂອງທີ່ມີປະໂຍດ.

ກິນຂອງທີ່ບໍ່ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ແລະຕ້ອງກິນໃຫ້ຄົບ 5 ຫມູ່.

ທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນອົດມື້ເຊົ້າ.

2.ຮັດກາຍຢ່າງສະຫມ່ຳສະເຫມີ.

ຮັດກາຍຊ່ອຍໃຫ້ສຸກະພາບດີ ບໍ່ເຈັບບໍໄຂ້ ຄ່ອຍໆປັບທີລະ5 ນາທີ ເລີ່ມທີ່15 ໄປເລື່ອຍໆ

3.ນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ.

ການນອນກໍ່ສຳຄັນ ຍ້ອນຮ່າງກາຍກໍ່ຄືກັບໄຟຟ້າ ທີ່ຕ້ອງການຊາດກຳລັງ.ຖ້ານອນບໍ່ພໍ ຮ່າງກາຍກໍ່ບໍ່ເສົາະໃສ

ແລະເກີດພະຍາດໄດ້.

4.ນັ້ງສະມາທິ ຕື່ມສະຕິ ພັດທະນາສະຫມອງ.

ການນັ້ງສະມາທິ ມີປະໂຍດຫລາຍ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມຄຽດ ເຮັດໃຫ້ໃຈເຢັນ ຊະລໍລິ້ວລອຍຕໍ່ໄວ.

5.ຍິ້ມແລະຫົວບ່ອຍໆ.

ການຍິ້ມແລະຫົວເປັນສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍເຮັດໄດ້ໂດຍທຳມະຊາດ.

ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຫລັ່ງສານຄວາມສຸກ ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ. ແມ່ຢິງງາມສຸດກໍ່ແມ່ນຕອນຍິ້ມນີ້ແຫລະ.

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น