ເຄັດລັບປະຈຳມື້ ກິນແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເປັນສິວ ຜິວໜ້າງາມສົດໃສຢູ່ສະເໝີ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ສີສັນທີ່ຍົ່ວຕາຂອງແນວກິນນັ້ນເຮັດໃຫ້ບໍ່ເດັດຂາດໃນການກິນ ອາດເຮັດໃຫ້ຜິວຫນ້າເປັນສິວ
ລອງມາປ່ຽນເປັນກິນແນວກິນດີໆດີກວ່າ

1 ບໍ່ກິນຂອງຫວານ
ບໍ່ວ່າສິເປັນຂອງຫວານຫລືກາເຟ ນ້ຳປັ່ນ ເຄ້ກ ກໍ່ເປັນສະເຫດໃຫ້ເກີດສິວ ຍ້ອນວ່າມິນ້ຳຕານສູງ ເຮັດໃຫ້ຜິວຫນັງແບ່ງໂຕໄວ ແລະຫນາຂຶ້ຮ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ໄຂມັນອຸດຕັນໄດ້

2 ເພີ່ມຫມາກໄມ້ແລະຜັກ
ຫມາກໄມ້ແລະຜັກ ມີວິດຕາມິນ ເກືອແລ້ ແລະສານອາຫານຕ່າງໆທີ່ຊ່ອຍລົດສິວ ແຕ່ຢ່າລືມລ້າງໃຫ້ສະອາດກ່ອນ ຍ້ອນວ່າອາດສິມີຍາຄ່າຢ້າ ປົນເປື້ອນ

3 ຈຳພວກແປ້ງ
ຍ້ອນວ່າ ມີຄາໂບໄຮເດດ  ບໍ່ຄ່ອຍມີກາກໃຍ ເຮັດໃຫ້ອິ່ມໄດ້ບໍ່ດົນ

4 ກິນຊາຂຽວທີ່ບໍ່ມີຄາເຟອີນ
ຊາຂຽວຊ່ອຍຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະ ແລະຕ້ອງບໍ່ແມ່ນແບບມີຕາເຟອີນຫລືປຸງແບບສຳເລັດໃສ່ຂວດ ຍ້ອນວ່າສິມີແຕ່ນ້ຳຕານ ແທນທີ່ຜີວສິດີ ຜດໄດ້ສິວແທນກໍ່ບໍ່ແມ່ນແນວ

5 ກິນໂຍເກີດແລະນົມລົດສົ້ມ
ຍ້ອນວວ່າສິຕື່ມຈຸລິນຊີ ຊ່ອຍໃຫ້ຖ່າຍທ້ອງສະບາຍ ກຳຈັດຂອງເສຍ ຍ້ອນວ່າຖ້າຂອງເສຍບໍ່ອອກມາ ຮ່າງກາຍສິດູດຊຶມໄປໃຊ້ງານ ເຮັດໃຫ້ເກີດສິວອຸດຕັນນັ້ນເອງ

ການເລືອກກິນກໍ່ສຳຄັນຕໍ່ການດູແລຜິວ ສິດີກວ່າຖ້າເຮົາເຊົາຕາມໃຈປາກ ແລະໃສ່ໃຈເລື່ອງອາຫານການກິນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น