ລະວັງ 5 ຂອງແຖມທີ່ມາກັບທ້ອງຜູກ ເຊີ່ງເຈົ້າອາດສິຄຶດບໍ່ເຖີງ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ຫລາຍຄົນກໍ່ຄຶສິເຄີຍບໍ່ຖ່າຍທ້ອງ ຖ່າຍບໍ່ອອກ ເຊີ່ງເກີດຈາກຫລາຍສະເຫດ ເຊັ່ນ ກິນກາກໃຍນ້ອຍ ກິນນ້ຳບໍ່ພໍ ບໍ່ຄ່ອຍເຄື່ອນໄຫວຮ່າງກາຍ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ໄທ້ອງຜູກແລະມີຜົນຕາມມາດັງນີ້

1 ເຈັບຫົວ

ຍ້ອນວ່າລຳໄສ້ບໍ່ໄດ້ຖ່າຍຂອງເສຍອອກໄປ ຮ່າງກາຍເລີຍດູດຊຶມຄືນມາໃຊ້
ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຈັບຫົວ ແລະເຮັດໃຫ້ຫົນຫວຍ ກົດດັນ ກັງວົນນັ້ນເອງ

2 ສິວຂຶ້ນ

ເມື່ອບໍ່ຖ່າຍທ້ອງກໍ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮັກສາສົມດຸນບໍ່ໄດ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເປັນສິວ
ຍ້ອນວ່າບໍ່ຂັບຖ່າຍຂອງເສຍອອກມາ ມັນເລີຍອອກທາງຜິວຫນັງແທນ

3 ປາກເຫມັນ

ທີ່ມາຂອງປາກເຫມັນຍ້ອນວ່າຂອງເສຍໃນຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດກ້າດເນົ່າ ຄວນເບີ່ງແຍງຊ່ອງປາກແລະທີ່ສຳຄັນແມ່ນຍ້ອນບໍ່ຖ່າຍທ້ອງ

4 ໄມ່ກິນເຂົ້າ

ຖ້າທ້ອງອືດແລ້ວກໍ່ສິບໍ່ຢາກກິນເຂົ້າ  ແລະອາການຄຶສິໄຂ້ກໍ່ຕາມມາ

ລາງຄົນດີໃຈນ້ຳຫນັກລົດ ແຕ່ສຸກະພາບກໍ່ບໍ່ດີ ຖືວ່າບໍ່ຄູ້ມເດີ້

5 ເປັນລິດສິດວງ

ເມື່ອທ້ອງຜູກກໍ່ເຮັດໃຫ້ຖ່າຍຍາກ ແລະເຮັດໃຫ້ຂີ້ແຂັງ ເຊີ່ງສິເຮັດໃຫ້ຮູດາກເຮົານັ້ນມີເສັ້ນເລືອດຂະຫຍາຍໂຕ ເປັນຈຸດທີ່ເກີດລິດສິດວງນັ້ນເອງ

ຄວນໄປຫາຫມໍ ແລະບໍ່ຄວນຫາຢາມາກິນເອງ

ເຫັນບໍ່ວ່າສ່ຳທ້ອງຜູກ ກໍ່ມີຂອງແຖມຫລວງຫລາຍຕາມມາ ເຮົາຄວນຮັກສາສຸກະພາບໃຫ້ດີ ແລະຖ່າຍທ້ອງຢ່າຍໜ້ອຍສິປດາລະ 3 ເທື່ອ ແລະໃຫ້ເປັນເວລາ

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น