ມະເລັງຜິວຫນັງມີສະເຫດມາຈາກຫຍັງ ອາການເປັນແນວໃດ ປົວໄດ້ແນວໃດ

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ມະເລັງຜິວຫນັງມີຫລາຍຊະນິດແລະກີດຈາກຫລາຍສະເຫດ ເຊີ່ງສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະສັງເກດໄດ້ ຖ້າໄປກວດໃນໄລຍະທຳອິດ ກໍ່ສາມາດຮັກສາປົວໄດ້ຫລາຍບ່ອນ ດັງນັ້ນົເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງປ້ອງກັນແລະຫລີກລ້ຽງສະເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນມະເລັງຜິວຫນັງແລະດູແລຮ່າງກາຍຕະຫຼອດເວລາ

ສະເຫດແລະປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເປັນມະເລັງຜິວຫນັງ

1 ຢູ່ກາງແຈ້ງແດດແຮງດົນ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງປ້ອງກັນ

2 ສຳຜັດກັບສານພິດອັນຕະລາຍ

3 ໄຕໄດ້ຮັບລັງສີທີ່ອັນຕະລາຍໃນເວລານານ

4 ມີຈຸກໄຝຫລືຂີ້ແມງວັນຫລາຍກວ່າປົກກະຕິ

5 ມີເມັດສີຜິວທີ່ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ແລະເຮັດໃຫ້ຂາວຊີດ

6 ມີພູມຕ້ານທານພະຍາດຕ່າງໆ ບໍ່ແຂັງແຮງ ຫລືເປັນ HIV

7 ໃນເຫລົ່າເຄືອຍາດຕ້ອງມີຄົນທີ່ເປັນມະເລັງມາກ່ອນ

 

ອາການຂອງພະຍາດ

1 ຜິວໜັງປ່ຽນໄປຈາກເກົ່າ ມີຕຸ່ມນູນ ແລະຂະຢາຍໂຕໄວກວ່າປົກກະຕິ
2 ເປັນແຜເຮື້ອຮັງທີ່ຜົວຫນັງ ບໍ່ວ່າສິເຮັດຄວາມສະອາດເທົ່າໃດກໍ່ບໍ່ໝົົດ
3 ໄຝມີການຜັນປ່ຽນ ຮູບຮ່າງທີ່ປ່ຽນໄປ ມີແຜເຫີດຂຶ້ນຫລືເລືອດອອກ

4 ມີຜື່ນແດງອັດເສບເຮື້ອຮັງ ມີອາການຄັນຫລືແສບທີ່ບໍລະເວນຜິວຫນັງ
5 ພົບຕຸ່ມຫລືກ້ອນເນື້ອນສີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສີດຳ ສີແດງ ສີນ້ຳຕານ ຂຶ້ນມາໃຫມ່ເທີງຜິວ

ວິທີປົວ

ວິທີປົວມະເລັງຜິວຫນັງມີຫລາຍຮູບແບບ ໂດນຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະນິດແລະໄລຍະທີ່ເປັນ

ເຊີ່ງໃນປັດຈຸບັນມີດັງນີ້

ຂູດອອກແລ້ວຈີ້ດ້ວຍໄຟຟ້າ

ເຮັດກັບກ້ອນເນື້ອມະເລັງທີ່ຊິ້ນໜ້ອຍ ໂດຍຫມໍສິເອົາແນວຄືຊ້ອນມາຄວ້ານອອກ. ຫລັງຈາກນັ້ນສິຈີ້ເນື້ອເຍື້ອລອບຂ້າງດ້ວຍກະແສໄຟຟ້າ ແລະອາດສິໄດ້ເຮັດ 2-3 ເທື່ອ ເພື່ອກຳຈັດອອກໃຫ້ຫມົດ.

ຈີ້ເຢັນ

ວິທີນີ້ມັກໃຊ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໄລຍະທຳອິດ ຫມໍສິນຳເອົາໄນໂຕເຈນເຢັນມາຈີ້ບໍລະເວນທີ່ເປັນ ຄວາມເຢັນສິເຮັດໃຫ້ເນື້ອເຍື້ອເຫລົ່ານັ້ນຕົກສະເກັດ

ໃຊ້ເວລາປະມານ 1 ເດືອນ ສະເກັດພວກນັ້ນກໍ່ສິຫລຸດອອກ.

ຜ່າຕັດຜິວຫນັງ

ວິທີນີ້ມັກໃຊ້ກັບມະເລັງໄລຍະກາງເປັນຕົ້ນໄປ ຫາກແຜມີຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ອາກສິຜ່າເນື້ອທີ່ດີມາປິດແຜ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເຊົາໄວແລະລົດຮອຍແຜອີກດ້ວຍ.

ຫາກໃຜມີອາການເຂົ້າຂ່າຍວ່າສິເປັນມະເລັງຜິວຫນັງ

ໃຫ້ຟ້າວໄປຫາຫມໍກວດໃຫ້ດີ ຫລືເພື່ອປ້ອງກັນ ຍ້ອນວ່າມະເລັງຜິວຫນັງສາມາດເຊົາໄດ້ ຖ້າຮັກສາປົວແປງແຕ່ທຳອິດ.

 

 

 

faai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น