ພໍ່ພວມໄປຫາເດີ້ອິຫລ່າ ພໍ່ຫອບຕຸ໊ກກະຕາໄປຫາລູກສາວ.

ຂ່າວດ່ວນມື້ນີ້

ເອີ້ນໄດ້ວ່າຊ່ວງນີ້ຫລາຍທ່ານທີ່ອອກຈາກບ້ານມາເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງຫລວງຫລືຕ່າງຈັງຫວັດ ກໍ່ຄົງເດີນທາງເມືອບ້ານ ຄືກັນກັບຊາຍຜູ້ນີ້ ທີ່ຫອບຕຸ໊ກກະຕາເມືອຫາລູກສາວ ຂະນະລໍຖ້າລົດອຸດອນທານີ
ຍ້ອນວ່າເຮັດວຽກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດພໍ້ລູກຫນ້ອຍ ຄຶດຮອດຕະຫລອດ ແລະປີນີ້ມີຕຸ໊ກກະຕາໂຕໃຫຍ່ໄປຕ້ອນລູກນຳ

 

ເຄດິດພາບຈາກ FM 91 Trafficpro