ພາບລ່າສຸດ ກຸງເທບ ຖະໜົນໂລ່ງ ແຕ່ຕິດຕ່າງຈັງຫວັດແທນ.

ຂ່າວດ່ວນມື້ນີ້

ເອີ້ນໄດ້ວ່າທຸກຊ່ວງເທດສະການໃນກຸງເທບຂອງເຮົາມັກງຽບເຫງົາ ເຊັ່ນກັບເທດສະການຫຍຸດຍາວ 28-1 2020 ປີໃຫມ່

ເປັນມື້ທຳອິດທີ່ເຫັນໄດ້ວ່າລົດໃນກຸງເທບມີລາງບ່ອນ ແຕ່ກໍ່ເຫັນໄດ້ວ່າຈຳນວນໜ້ອຍລົງກວ່າປົກກະຕິ ກຸງເທບເປັນ້ມືອງຕົ້ນໆທີ່ຕິດອັນດັບເມືອງທີ່ມີລົດຕິດ ແຕ່ຊ່ວງຫຍຸດຍາວນີ້ກໍ່ຈະເຫັນໄດ້ວ່າຫົນທາງມີລົດແລ່ນໜ້ອຍ.

ເພດ Trafficpro. ໄດ້ໂພດຂໍ້ຄວາມລະບຸວ່າ ດ້ານນີ້ຫົນທາງໂລ້ງຫຼາຍ ເວລາ 9.25. ພະຍາໄທ ໜ້າ MBK

ລົດໂລ້ງແຮງ ປີໃໝ່ FM91.

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น