”ປືນ”ເຜີຍ”ແຊມເບີດ”ພັກຍາວ 6-9 ເດືອນ

ຂ່າວກີລາ

ອາເຊນ້ອນປະກາດຢັ້ງຢືນວ່າ ແຊມເບີດກອງຫລັງຕ້ອງພັັກຮິກສາຕົວ 6-9 ເດືອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການປົວກລັງເຈັບເຂົ່າມນເກມທີ່ພົບກັບເຊວຊີມື້ວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ແຄ້ງໄວ 24ປີ ໄດ້ຖືກປ້ຽນໂຕຊ່ວງເຄີ່ງທຳອິດ ໄດ້ກວດພົບວ່າເອັນຊີກຂາດ ແລະຮ້ອງຜ່າຕັດ.
ມິເກີ້ນ ອາເຕຕ້ານາຍໃຫຍາອາເຊນ້ອນ ເຜີຍວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງການຫາກອງຫລັງຕື່ມ ຍ້ອນວ່າມີການຂາດ ແຊມເບີ້ ລ່າສຸດ “ປືນໃຫຍ່” ຢັ້ງຢືນວ່າສິຫທົດາິດໃນການໃຂ້ງານກອງຫລັງຂາວອັງກິດລາຍນີ້ຢ່າງນ້ອຍ 6-9 ເດືອນ.
“ສຳລັບການບາດເຈັບທີ່ເຈີກັບເຊວຊີເຮົາຢັ້ງຢືນວາຄາລຳບາດເຈັບແລິຕ້ອງຜ່າຕັເທີ່ລອນດອນ”ຖະແລງການຈາກສະໂມສອນບຸວ່າ
“ສຳລັບການບາດເຈັບຂອງຄາລພ ມື້ວັນອາທິດໃນເກມທີ່ພົບກັບເຊວຊີ ລາວໄດ້ຍາດເຈັບເອັນຂາສີກ. ແລະຜ່າຕັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ”
“ລາວຕ້ອງປົວແລະຮັກສາ  6-9 ເດືອນ”
ຖືວ່າເປັນຂ່າວຮ້າຍສຳລັບອາເຊນ້ອນທີ່ຕ້ອງເສຍກອງຫລັງ

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น