ນັກກີລາມະຫາຊົນ “ບົວຂາວ” ຕິດທຳນຽບ.

ຂ່າວກີລາ

ທາງ “ສວນດຸສິດໂພ” ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສວນດຸສິດ  ສິມີການອອກສຳລວດຄວາມຄຶດເັນຂອງປະຊາຊົນໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເປັນຫານສຳລວດວ່າອິຫຍັງຄື “ທີ່ສຸດແຫ່ງປີ” ຍັ້ນຍ່ອມມີໂພອອກມາຢ່າງແທ້. ບໍ່ວ່າສິເປັນເລື່ອງສັງຄົມ ການເມືອງ ຫລືເສດຖະກິດ ຮວມເຖີງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວພັນໃນປຮ 2019 ດ້ວຍ.

 

ແມ່ນແທ້ວ່າໂພໃນສາຍນັກກີລາຊາຍ ທີ່ປະຊາຊົນມີຄວາມມັກຫລາຍໃນປີ 2019 ທ່່ເປັນອັນດັບ 1 ກໍ່ຄືດາວເຕະທີມຊາດໄທ “ຊະນາທິບ ສົງກະແສສິນ” ເຖີງສິຍ້າຍໄຜຮອກໄກໂດ ຄອນຊາໂດເລ້ ຊັບໂປໂລ້  ໃນສຶກເຈລີກ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີແຟນໆໂຫວດເຖີງ 43.20%

 

ສ່ວນທີ່  2 ້ປັນຂວັນໃຈນັກຊົກຊາວໄທ “ບົວຂາວ ບັນຊາເມກ” ໄດ້ຮັບຜົນໂຫວດຫລາຍເຊັ່ນກັນ ຖເາຍ້ອນເບີ່ງຜົນສຳລວດແລ້ວ “ສວນດູສິດໂພ” ໃນຊ່ວງໄລຍະ 10 ປີ ຫລັງສຸດ ນັບແຕ່ປີ 2020 ນັ້ນ ທີ່ໄດ້ມີການໃຫ້ແຟນໆສົ່ງນັກກີລາທີ່ຕົນຮັກໄດ້ມາກກວ່າ 1 ອັນດັບ ປາກົດວ່າມີຊື່ຂອງ “ດຳດອດຄອມ” ຕິດຕໍ່ເຖີງ 8 ເທື່ອໃນໄລຍະ  10 ປີ ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ເປັນນັກມວຍຂວັນໃນຊສວໄທຫລາຍກວ່າ 10 ປີແລ້ວ.

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น