”ຕ່າງດາວ” ເລັງດຶງ “ອອງລີ” ເຂົ້າມາເປັນກຸນຊື

ຂ່າວກີລາ

ສຳນັກສື່ດັງຂອງສະເປນ Bola ໄດ້ອອກມາຕີຂ່າວລາຍງານວ່າທາງ “ບາເຊໂລໜ້າ” ໄດ້ເຮັດການກຽມໃຫ້ໄປລົມເພື່ອທາບທາມເອົາ “ເທຍລີ ອອງລີ” ໃຫ້ເຂົ້າມາເຮັດຫນ້າທີ່ ກຸນຊືຕໍ່ຈາກ “ເອເນັດໂຕ ບັນເບເດ”

ແລະຍ້ອນວ່າ “ບັນເບເດ ພາ” ກຸນຊືໃນຕອນນີ້ພາທີມໄປຕົກລອບ ໃນສຶກ ຍູຟ້າ ແຊ້ມປ້ຽນ ລີກ ລອບນ້ອກເອົ້າ ພາດຢ່າງຫລາຍ ແຖມເປັຮແບບນີ້ມາ 2 ລະດູການຕິດຕໍ່ເຮັດເອົາທາງທັບບໍ່ໄຫວ.

ເທຍລີ ນັ້ນເຄີຍເປັນ “ໂລແບໂຕ ມາຕິເນັດ” ຂອງທາງທີມຊາດ ເບວຢ້ຽມ. ກ່ອນສິຫມົດຫົນທາງເດີນຕໍ່ໃນເສັ້ນທາງກຸນຊື ລາວພວມຄຸມທີມ “ມອນທີອັນ ອິມແພັກ” ຂອງອາເມລິກາ.

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น