ຊອມເບີ່ງລູກຄ້າ ເມື່ອຫ້າງງົດແຈກຖົວ ເຂົາເຈົ້າສິຊື້ຂອງກັນແນວໃດ

ເລື່ອງ Hot ໂຊຊຽວ

ເລີ່ມກັນແລ້ວ 1 ມັງກອນ 2020 ສຳລັບການງົດຖົງພາດຕິກຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ງົດໃຊ້ຖົງ ຕາມກົດກົມທຳມຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກບັງຄັບໃຫ້ຫ້າງຮ້ານງົດແຈກຖົງ ເມື່ອວັນທີ່ 1 ມັງກອນ 2020

ມີເປົ້າຫມາຍຫລັກເພື່ອລົດແລະເລີກໃຊ້ພາດຕິກ ຮວມເຖີງການນຳພາດຕິກມາໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຍດ

ຜູ້ສື່ຂ່າວລາຍງານວ່າໃນໂລກອອນລາຍໃນການແຊໄອເດຍທີ່ນຳເອົາຂອງມາໃສ່ແທນພາດຕິກ ເຫັນແລ້ວສ້າງຮອຍຍິ້ມແລະສຽງຫົວ ບໍ່ວ່າສິເປັນຖົງໃສ່ປາ ກະສອບປຸຍ ກະຕ້າ ແລະຕິດ #ງົດໃຊ້ຖົງພາດຕິກ ກັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ

faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น