“ຂຸນຄ້ອນ” ຕັ້ງໃຈ ”ມອຍ” ຄຸມທັບ 1ປີ 6 ເດືອນ

ຂ່າວກີລາ

ເວັດແຮມ ຍູໄນເຕັດ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ເດວິດ ມອຍ  ເປັນຜູ້ຈັດການທີມຄົນໃໝ່ພ້ອມກັບສັນຍາຄຸມທີມໄລຍະສັ້ນ 1 ປີ

“ຂຸນຄ້ອນ” ຫາກະສັ່ງປົດ ເມນູເອວ ເປເຍກິ ອອກຈາກຕຳແໜ່່ງກຸນຊື ຫລັງເກມແພ້ ເລັດເຕີ້ຊິດຕີ້ດ້ວຍແຕ້ມ1-2 ເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແລະແຕ່ງຕັ້ງມອຍ ຄຸມທີມແທນທັນທີ.

ກຸນຊືຊາວສະກ້ອດແລນ ເຄີຍຄຸມທີມເວັດແຮມ ເມື່ອຊ່ວງປີ 2017-2018 ໂດຍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕໍ່ຈາກ ສະລາເວນ ບິລິດ ທີ່ຖືກປົດໄປເມື່ອພຶດຈຶກາ ปี 2017 ແຕ່ກໍ່ໄດ້ຄຸມແຄ່  6 ເດືອນເທົ້ານັ້ນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍສັນຍາຕໍ່

“ເດວິເເຕີຍພິສູດກັບສະໂມແລ້ວ ລາວເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະເຮັດຕາມເປັ້າຂອງເຮົາໄດ້ ເຮົາຫມັ້ນໃຂວ່າລາວສິຄືນມາເປັນທາງທີ່ຖືກໂດຍແທ້” ດາວິດ ຊູລິແລນປະທານສະໂມເຜີຍ“ຂ້ອຍມີຄວາມຍິນດີຫຼາຍທີ່ໄດ້ຄືນມາຮ່ວມງານອີກເທື່ອ ລາວຮູ້ຈັກບ່ອນນີ້ດີແລະມີຄວາມຜູກພິນກັບທີ່ນີ້ ເຊີ່ງມິນເປັນເລື່ອງທີ່ດີສຳລັບສະໂມແລະລາວຕ້ອງພາທີມກັບມາໄດ້ອີກເທື່ອແທ້”