ກິນນ້ຳແນວໃດໃຫ້ຖືກວິທີ ສຸກະພາບດີທຸກມື້.

ສະຕາຍການໃຊ້ຊີວິດ

ນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແລະສຳຄັນຫລາຍ

ຖ້າເຮົາຂາດນ້ຳອາດເຮັດໃຫ້ມີອາການບໍ່ດີຕໍ່ມາ

ແນວນີ້ເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດຈຶ່ງສິເປັນການກິນນ້ຳຖືກວີທີ.

ມີສຶກສາກັນເລີຍ.

ການກິນນ້ຳໃນປໍລິມານທີ່ພໍເຫມາະຂຶ້ນຢູ່ກັບກິດຈະກຳທີ່ເຮັດ ເພດ ແລະໄວ ເຊີ່ງແຕກຕ່າງກັນ ດັງນີ້.

ສຳລັບຄົນທີ່ມີອາຍຸ 4-8 ປີ.

ຄວນກິນ 5 ຈອກຕໍ່ມື້ ຫລືປໍລິມານ1.200 ມິນລິລິດ.

ສຳລັບຄົນທີ່ອາຍຸ 9-13 ປີ.

ຄວນກິນນ້ຳ7-8 ຈອກຕໍ່ມື້ ຫລືປໍລິມານ1.600 -1.900 ມິນລິລິດ.

ສຳລັບຄົນທີ່ອາຍຸ 14-18 ປີ.

ຄວນກິນນ້ຳ 8-11 ຈອກຕໍ່ມື້ ຫລືປໍລິມານ1.900 -2.600 ມິນລິລິດ.

ສຳລັບແມ່ຢິງທີ່ອາຍຸ 19 ປີຂຶ້ນໄປ

ຄວນກິນນ້ຳ 9 ຈອກຕໍ່ມື້ ຫລືປໍລິມານ 2.100 ມິນລິລິດ.

ສຳລັບແງຜູ້ຊາຍທີ່ອາຍຸ 19 ປີຂຶ້ນໄປ

ຄວນກິນນ້ຳ 13 ຈອກຕໍ່ມື້ ຫລືປໍລິມານ 3.000 ມິນລິລິດ.

ກິນນ້ຳຍາມໃດດີທີ່ສຸດ

ຫລັງຕື່ນເຊົ້າ

ຕື່ນນອນຮ່າງກາຍມິມີຄມາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງເລືອດສູງ ການກິນນ້ຳທັນທີສິຊ່ອຍຫລຸດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນລົງໄດ້.

ຫລັງອາບນ້ຳທັງເຊົ້າແລະແລງ.

ຊ່ອຍຫລຸດຄວາມດັນເລືອດ.

ຫລັງກິນເຂົ້າ.

ກິນນ້ຳຫຼັງກິນເຂົ້າ 1 ຊົ່ວໂມງ ສິເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດູດຊຶມໄດ້ດີ.

ກ່ອນເຂົ້ານອນຕອນເດີ້ກ.

ຊ່ອຍທົດແທນຂອງເຫລວໃນຮ່າງກາຍທີ່ສິເສຍໄປລະຫວ່າງນອນ.

ຄວນກິນນ້ຳເຢັນຫລືນ້ຳອຸ່ນ.

ທັງນ້ຳເຟັນແລະນ້ຳອຸ່ນກໍ່ມີປະໂຍດແຕກຕ່າງກັນ ຊ່ອຍກະຕຸ້ນລະບົບການເຮັດວຽກສ່ວນຕ່າງໆ

ຕື່ມຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ຮ້າງກາຍແລະຊ່ອຍເລື່ອງການໄຫລງຽນຂອງເລືອດ.

ກິນນ້ຳຫລາຍໄປ ມີຜົນເສຍແນວໃດ.

ຖ້າກິນນ້ຳຫລສຍໄປພາຍໃນເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ ສິເຮັດໃຫ້ເກີດອາການນ້ຳເປັນພິດແລພຕາຍໄດ້.

ການກິນນ້ຳຄວນກິນໃຫ້ພໍດີ  ບໍ່ຫລາຍແລະບໍ່ໜ້ອຍໄປ

ກິນໃຫ້ເຫມາະກັບຮ່າງກາຍເຮົາ.

 

faaifaai
faai

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น