ເບັນເອົາໄຊປາລີກາ ພ້ອມຍິງ”ຕ່າງດາວ”

ຂ່າວກີລາ

ຄາລີມ ເບັນເຊມ່າ ຫົວຫອກໂຕເກັ່ງຂອງເລອັນ ມາດຣິດ.  ຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະເອົາໄຊມາໃຫ້ໄດ້ໃນລີກາລະດູການນີ້.

“ລາຊາຊຸດຂາວ”ຊິບຸກໄປເຍືອນບາເຊໂລຫນ້າໃຍຄືນງັນພຸດທີ່ຈະຖອງນີ້ ໂດຍການຊິງຈ່າຝູງເພາະທັງ 2 ທີມ ຄະແນນເທົ່າກັນ.

“ຂ້ອຍມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການຫລິ້ນຕອນນີ້ແລະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຍິງປະຕູໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ.” ເບັນເຜີຍ.

“ຂ້ອຍຕ້ອງການເອົາໄຊລີກ້າໃນລະດູການນີ້ ນັ້ນຄືເແົ້າຫມາຍຂອງຂ້ອຍ”

“ຂ້ອຍຈະຊ່ອຍສຸດຄວາມສາມາດເທົ່າທີ່ມີ ດ້ວຍການເພປະຕູແລະເປັນຄວາມຫວັງຂອງທີມ”

ມັນບໍ່ແມ່ນເກມທີ່ງ່າຍສຳລັບເຮົາແນ່ ໃນການໄປຢາມຄຳ ນູ ແຕ່ພວກເຮົາກໍ່ຫວັງທີ່ຊິເອົາ 3 ຄະແນນຄືນອອກມາ.

“ເກມນີ້ແມ່ນເປັນເກມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນລະດູການນີ້”