[ເນື້ອເພງ – ຟັງເພງ] อยากจะเป็น – HIGHHOT

ເພງ & ຄອດເພງอยู่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวด ตอนอายุ 17 ขวบ
ทุกอย่างมันลุ่มมันเล้ายังกลุ้มยังร้าวยังพูดกับฝัน
พ่อแม่ไม่น่ามีลูกอย่างฉัน ถึงจะพูดอย่างงั้น
แต่ก็ไม่เคยยอมให้ rhyme มันทู่ยังคงสู้อย่างฝัน
อยากให้สิ่งที่รักมันตรงใจ บางทีก็มักทนงกาย
ดูโง่ที่ไม่จบมัธยมปลาย ใครเป็นพ่อเป็นแม่มันก็คงอาย
และไม่สนว่าจะฝ่าห่าฝนหรือว่าดงไฟ
ดลใจเป็นสิ่งที่ครอบครัวบอกว่าอย่าเป็น

ไม่สนไฟมอดมัวในรอบตัวเพราะอยากจะเป็น
แม้ทนลำบากลำเค็ญ ทางเดินที่คนประมาทกันเต็ม
ยังขาดประเด็นว่าต้องสู้มากกว่าจำเป็น
ดูถูกว่าไม่มีการศึกษามีปัญญาแค่ฝึกหมา
แต่ rhyme คมมากพอจะปาดคอพวกถือหนังสือที่ปึกหนา
ไม่ต้องการปรึกษา ไม่ว่าปัญหาใด
ไม่อยากเป็นนักศึกษาที่เรียนวิชาในมหาลัย
ช่ำชองภาษาไทยไม่ใช่ประวัติศาสตร์

คำพูดไม่สวยแต่ rhyme ใช้ค่าถนัดกว่า
และนี่คือผม แบบที่ควรจะเป็น
ไม่ได้อยากเป็นตำรวจหรือเป็นครู
และถ้าทั้งหมดที่สบทให้ดูเต็ม
ศิลปินนี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็น