[ເນື້ອເພງ – ຟັງເພງ] วันที่ไม่เหลือใคร – SIX-C FT.PROTEXX

ເພງ & ຄອດເພງ

https://www.youtube.com/watch?v=q0pFWJSV2EQ

เทอ เดินจากฉันไป ในวันที่ที่ไม่เหลือใคร
เทอก็ทิ้งฉันไป เทอนั้นไม่เหมือนใคร
ที่ทำให้ฉันนั้นฝังใจ เทอก็ทิ้งฉันไป
เทอเดินจากฉันไป ในวันที่ที่ไม่เหลือใคร
เทอก็ทิ้งฉันไป เทอนั้นไม่เหมือนใคร
ที่ทำให้ฉันนั้นฝังใจ เทอก็ทิ้งฉันไป เหงา

SIX-C
ฉันเหงาเหลือเกินน ฉันเหงาเหมือนเดิมควรทำเช่นไร
เทออสบายดีมั้ยกลับมาได้มั้ยยแล้วผมจะรอ
เทอเดินจากฉันไปในวันที่ ที่ไม่เหลือใครเทอก็ทิ้งฉันไป
เทอนั้นไม่เหมือนใคร ที่ทำให้ฉันนั้นฝังใจเทอก็ทิ้งฉันไป
เทออเดินจากฉันไป ในวันที่ที่ไม่เหลือใคร เทอก็ทิ้งฉันไป
เทอนั้นไม่เหมือนใคร ที่ทำให้ฉันนั้นฝังใจ
เทอก็ทิ้งฉันไป ahh

PROTEXX
ทุกความรู้สึกผมมันไม่น่ากลับมา
ฉันก็ทำใจไว้ว่าเพราะว่ามันน่าจะหลับตาย
มันไม่มีวันที่ฉันได้ผ่อนคลายคิดว่าเทอจะอ่อนใจ
เทอจะมีใครนั้นไม่เป็น ถึงฉันจะเป็นตาย เทอ
ก็อย่าไปคบไอคนที่เป็นภัยที่ให้เทอไป
ฉันเองก็เต็มใจ ฉันก็ อยากจะพักและก็เอนกาย

เทอ เดินจากฉันไป ไม่วันที่ที่ไม่เหลือใคร
เทอก็ทิ้งฉันไป เทอนั้นไม่เหมือนใคร
ที่ทำให้ฉันนั้นฝังใจ เทอก็ทิ้งฉันไป
เทออเดินจากฉันไปในวันที่ที่ไม่เหลือ
เทอก็ทิ้งฉันไป ah เทอนั้นไม่เหมือนใคร
ที่ทำให้ฉันนั้นฝังใจ เทอก็ทิ้งฉันไป ahh.