[ເນື້ອເພງ – ຟັງເພງ] ที่เหลืออยู่ – HIGHHOT feat.VEZEU$

ເພງ & ຄອດເພງsayhigh
Everybody wanna with me
พวกมันไม่ทำ but I do
รู้นิสัยพวกมันดีรู้พวกมันเป็นใครทำไมเธอไม่รู้
all enemy เพื่อนผมทั้งหมดที่ไม่ตายเลยเป็นศัตรูกับผม
ผมรักแค่เพื่อนที่เหลืออยู่ที่นี

HIGHHOT
ผมรักแค่เพื่อนที่เหลืออยู่ที่นี่
all my g in the big city
มันไม่ธรรมดามันโครตจะ trippy
ศัตรูผมพร้อมอภัยเธอคิดผิด
เงินที่มันเอาไปยืมไม่คืน
no more gain นั้นผมแค่ให้ยืม
เพื่อนส้นเท้าอย่างคุณผมไม่ลืม
แล้วทุกคำที่ผมพิมพ์ผมหน่ะบอกให้คุณ
ผมเลยรักแค่เพื่อนที่เหลืออยู่
ผมไม่กลัวใครเพราะผมรู้ผมเหนือสุด
ผมแค่กลัวเพื่อนไม่มีเนื้อดูด
คุณอยากเป็นเหมือนผมแต่ไม่มีวันเป็นเหมือนผม
พอสักทีไอ เอามันไปทิ้ง เพราะมันคนไม่จริง

Everybody wanna with me
พวกมันไม่ทำ but I do
ผมรู้นิสัยพวกมันดีผมรู้พวหกมันเป็นใครทำไมเธอไม่รู้
all enemy เพื่อนผมทั้งหมดที่ไม่ตายเลยเป็นศัตรูกับผม
ผมรักแค่เพื่อนที่เหลืออยู่ที่นี

VEZEU$
ที่เหลืออยู่ ทั้งหมดคือพวกพ้องที่ผมมี
ไม่ต้องเชื่อผมแต่ผมไม่ต้องมีเยอะให้ดูดี
ไม่มีใจจะให้ผม ผมไม่จำเป็นต้องเลือกคุณ
ทำ ใส่เพื่อนผม คุณมาเรียกผมเพื่อนถามหน่อยใครเพื่อนคุณ
ปีนี้ผมต้องมา ในแรปผมแต่งเองแต่คุณยังไม่มีปัญญา
เลือดแก็งผมไม่มีวันจาง
ฟังคุณรักผม ผมไม่อินพวกผมไม่ได้ยิน ระวังไว้ให้ดี
เข้ามาใกล้ๆตีนกวนตีน ผมให้ตีน
ทรยศไหม ทีมผมไม่มีทาง ไม่เคยลืมแก็งค์วันที่ผมนั้นได้ดี

Everybody wanna with me
พวกมันไม่ทำ but I do
ผมรู้นิสัยพวกมันดีผมรู้พวหกมันเป็นใครทำไมเธอไม่รู้
all enemy เพื่อนผมทั้งหมดที่ไม่ตายเลยเป็นศัตรูกับผม
ผมรักแค่เพื่อนที่เหลืออยู่ที่นี่

ผมรักแค่เพื่อนผมมาตั้งนาน got everything กับทุกสิ่งที่ต้องการ
คุณมาหักหลังเพื่อนไอ ไม่ต้องมา
ทำเป็นมาซี้ลูกกระ ผมไม่ต้องการ
คุณพยายามเป็นแบบผม แต่คุณรู้มันไม่ใช่
can u see me ศัตรูจะได้เห็นแบบใกล้ๆไม่ต้องมาหลอผมไม่มีอะไรให้
ผมไม่เชื่อแบบที่คุณบอกเพราะมันไม่มีอะไรเป็นไปได้
ผมเชื่อแค่ในเพื่อนที่ยังเหลืออยู่
ยับยุให้เคน my tam is my friends
และเพื่อนผมไม่ steeal my gain
และเพื่อนผมทั้งหมดเท่านั้นที่ got a feel my pain
ผมยังชิลไอ i know everybody cant kill my name
saaybye saayhigh

Everybody wanna with me
พวกมันไม่ทำ but I do
ผมรู้นิสัยพวกมันดีผมรู้พวหกมันเป็นใครทำไมเธอไม่รู้
all enemy เพื่อนผมทั้งหมดที่ไม่ตายเลยเป็นศัตรูกับผม
ผมรักแค่เพื่อนที่เหลืออยุ่