[ເນື້ອເພງ – ຟັງເພງ] คล้าย ( CRY ) – NICECNX

ເພງ & ຄອດເພງເນື້ອເພງ
เพลง: คล้าย
ศิลปิน: NICECNX

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องราวมันก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

จากวันที่มันเคยสดใส
กลับเปลี่ยนแปลงไปและไม่มีจุดหมาย
ความใส่ใจที่เธอเคยได้ใช้
เธอเปลี่ยนมันไปแล้วทำให้มันจางหาย
ขอบใจนะที่เธอยังเคยเดินร่วมกัน
เวลาที่ฉันได้ใช้ยังมีเธอร่วมทาง
และไม่รู้จะได้ใช้ความรักนี้อีกไหม

กาลครั้งหนึ่งเราสองคนเคยรักกัน
ที่เดิมยังคุ้นเคยแค่เธอลืมแต่ฉันยัง
เรื่องราวที่ดีไม่มีวันจะลบมัน
แท้จริงเป็นเช่นไรได้รักเธอให้รักจำ

อยากจะใช้ทุกทุกนาที
นับต่อจากนี้ให้ลืมเรื่องเรา
แต่ยิ่งจะฝืนมันสักเท่าไหร่
ยังจำเอาไว้ในทุกเรื่องราว
และจะไม่มีวันที่ภาพเธอ
จะลบเลือนจากใจ

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องราวมันก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

หากย้อนวันเวลาและทำให้รักเรายังตรงนี้
ยังฝังไว้ในใจว่าทุกนาทีเธอยังคงมีฉัน
ยังยิ้มทุกครั้งตลอดเวลาที่รู้
ว่าคนคนนี้ยังรักและอยู่ในใจเสมอ
อยากย้อนวันเวลาจากตรงนี้เดินกลับไป

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องราวมันก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องราวมันก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก

และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกัน
ไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้น
วันที่เธอเองเป็นคนใจร้าย
วันที่ตัวฉันทำเธอหล่นหาย
เรื่องราวมันก็เหมือนเส้นขนาน
เราไม่มีวันได้รักกันอีก