[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] เข้ากันไม่ได้ – CHAMOOK, สมอารมณ์

ເພງ & ຄອດເພງ

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=rzouyWOfdCM” /]

ຄອດເພງ เข้ากันไม่ได้ – CHAMOOK, สมอารมณ์

Intro: / / / / / /

ลืมตาเพื่อจะพบว่า/ไม่มีเธอ อยู่บนโลกใบที่เคยเจอ กับความรักที่มันสวยงาม
ยากทำใจอยากจะรับความ/เป็นไป อยากจะไม่มัวมาอาลัย แต่ก็ไม่วายคิดถึงเธอ

* อยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาที อยากทำดีๆ กับเธออีกสักครั้ง
ที่แล้วไม่เสียใจ กอดไว้ทั้งน้ำตา ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้

เธอเดินอยู่บนทางแห่งควา/มจริง แต่ว่าฉันเดินจากทุกสิ่ง สู่ความฝันที่มันแสนไกล
โอบกอดเธอที่เคยอยู่เคียง/กาย โอบคำร่ำลากับทำใจ เธอคือรักเดียวที่ฉันมี

(*)

Instru: / / / / / /

อยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาที อยากทำดีๆ กับเธออีกสักครั้ง
ที่แล้วไม่เสียใจ กอดไว้ทั้งน้ำตา ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่Amได้ D/F#

ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากัน….ไม่ได้

Outro: / / / / /

ເນື້ອເພງ

เข้ากันไม่ได้ – CHAMOOK, สมอารมณ์

ลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่มีเธอ อยู่บนโลกใบที่เคยเจอ กับความรักที่มันสวยงาม
อยากทำใจอยากจะรับความเป็นไป อยากจะไม่มัวมาอาลัย แต่ก็ไม่วายคิดถึงเธอ

* อยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาที อยากทำดีๆ กับเธออีกสักครั้ง
ที่แล้วไม่เสียใจ กอดไว้ทั้งน้ำตา ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้

เธอเดินอยู่บนทางแห่งความจริง แต่ว่าฉันเดินจากทุกสิ่ง สู่ความฝันที่มันแสนไกล
โอบกอดเธอที่เคยอยู่เคียงกาย โอบคำร่ำลากับทำใจ เธอคือรักเดียวที่ฉันมี

(*)

Instru:

อยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาที อยากทำดีๆ กับเธออีกสักครั้ง
ที่แล้วไม่เสียใจ กอดไว้ทั้งน้ำตา ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่Amได้ DF#

ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากัน….ไม่ได้

Outro: