[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ฮ่อน – เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ ฮ่อน – เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

Intro: / / / / / / /
/ / / / / ( 2 Times) / /

* อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะ อายุกะซาวกว่าปี อีฉันบ่แม่นเด็กน้อย หมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อ
นำก้นกันต้อย ๆ สิคอยดูแลกัน อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉั
เป็นผู้สาว แค่มักม่วนหน้าฮ้าน ตามสัญชาตญาณ ผู้สาวอีสานพันธ์เลาะ

** ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปหาเลาะ จักหน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ
ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ เฒ่ามากะเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ

*** เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์ เป็นผู้สาวยุคใหม่ ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน
ชวนกันมาเข้าแถว ยืนเรียงหน้ากระดาน ออกลีลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะออน..

**** ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋ง่วงนอนฟ้าวเมือ ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน
ผู้ใด๋มันอ่อนละให้เซา ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า
เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า นี่หละหมู่เฮา.. ผู้สาวอีสานพันธ์เลาะ

***** ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน เมือนอนให้ฮ่อนนำแน่
จังหวะจั่งซี่ พี่ลำบ่น้อ อยากสิขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์ที่มีเด้อนางเด้
เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนา | งเด้อ

Instru: / / / / / ( 2 Times)/ /

( * , ** , *** , **** )

Instru: / / / / /
/ / / / / /

Instru: / / / / / ( 2 Times)/ /

( **** , **** )

Outro: / / / / / ( 2 Times)/ /

ເນື້ອເພງ ฮ่อน – เมล ตวิษา แปดแสนซาวด์

* อีฉันนี่เป็นสาวแล้วเดะ อายุกะซาวกว่าปี อีฉันบ่แม่นเด็กน้อย หมู่ฝูงกะมีหลายบ่ค่อย
นำก้นกันต้อย ๆ สิคอยดูแลกัน อีแม่บ่ต้องเป็นห่วงดอก ไปใสหนูสิโทรบอก บ่ต้องห่วงอีฉัน
เป็นผู้สาว แค่มักม่วนหน้าฮ้าน ตามสัญชาตญาณ ผู้สาวอีสานพันธ์เลาะ

** ให้แต่ว่ามีบุญมีงาน อีฉันกะไปหาเลาะ จักหน่อยสิบ่มีแฮง กะสิเสียดายตั๋วละเนาะ
ใช้สิทธิ์ความเป็นผู้สาว ขอร้องอย่าว่าหลายเถาะ เฒ่ามากะเซาม่วน ขี้ค้านไปเที่ยวท่อนั่นละเนาะ

*** เลาะแบบมีสเต็ป ม่วนแบบมีสไตล์ เป็นผู้สาวยุคใหม่ ใจต้องกล้า หน้าต้องด้าน
ชวนกันมาเข้าแถว ยืนเรียงหน้ากระดาน ออกลีลาท่ามาตรฐาน จนไทบ้านสะออน..

**** ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋ง่วงนอนฟ้าวเมือ ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน
ผู้ใด๋มันอ่อนละให้เซา ฮ่อน เอ้าฮ่อน เอ้าฮ่อน หล่าฮ่อน ผู้ใด๋เซาเมื่อยแม่นเฒ่า
เพลงช้ากะฮ่อนได้คือเก่า หมอลำกะแฮ่งม่วนกว่าเก่า นี่หละหมู่เฮา.. ผู้สาวอีสานพันธ์เลาะ

***** ขอลำซิ่ง นำแน่จักกลอน ก่อนกลับเมือนอน เมือนอนให้ฮ่อนนำแน่
จังหวะจั่งซี่ พี่ลำบ่น้อ อยากสิขอนำหมอลำซาย ตามสไตล์ที่มีเด้อนางเด้อ
เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อนางเด้อ เด้อเด้อนางเด้อ