ເຂົ້າເຊົ້າມີປະໂຍດແລະສຳຄັນແນວໃດ?

ສຸກະພາບ & ຄວາມງາມ

ເຂົ້າຄືສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງກິນຢູ່ທຸກມື້ ຍ້ອນເປັນຫນຶ່ງໃນປັດໃຈສີ່ທີ່ສຳຄັນ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ໄດ້ ເຮົາກິນເຂົ້າມື້ລະຫລາຍເທື່ອ ທັງເຊົ້າ ເພນ ແລງ ສຳລັບລາງຄົນກໍ່ມີຕອນເດີກ ຍ້ອນຕ້ອງເຮັດວຽກຕອນກາງຄືນ ເຂົ້າທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນເປັນເຂົ້າເຊົ້າ ຍ້ອນເຂົ້າເຊົ້າມີປະໂຍດຫລວງຫລາຍ ດັງນີ້.

1. ຊ່ອຍເພີ່ມພະລັງງານແກ່ຮ່າງກາຍ
ເຂົ້າເຊົ້າແມ່ນເປັນການກິນເຂົ້າເທື່ອທຳອິດຂອງມື້ ຫລັງຈາກທີ່ບໍ່ໄດ້ກິນຫຍັງມາຫລາຍໂມງ ຕື່ນມາຈຶ່ງຮູ້ສຶກງົວເງຍ ສະລຶມສະລື ຍ້ອນຮ່າງກາຍຕ້ອງການພະລັງງານໄປໃຊ້ໃນມື້ໃຫມ່ ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຮັດກິດຈຳກຳຕ່າງໆ ໄດ້ຫມົດມື້.ແຕ່ຖ້າບໍ່ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະດຶງສານອາຫານທີ່ເກັບໄວ້ມານຳໃຊ້ແທນ ເຊິີ່ງກໍ່ຄື ກ້າມເນື້ອນັ້ນເອງ. ເຮັດໃຫ້ກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາມີຂະຫນາດລົດລງ.ຄວາມແຂັງແຮງກໍ່ຈະຫົດເຫ່ຍໄປນຳ.
2. ຊ່ອຍສ້າງພູມຄູ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ
ກິນເຂົ້າເຊົ້າທີ່ມີຜັກແລະຫມາກໄມ້ຮວມຢູ່ນຳກັນ ຊ່ອຍໃນເລື່ອງພູມຄູ້ມກັນໃນຮ່າງກາຍ.ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂັງແຮງ ບໍ່ມີພະຍາດ ຍ້ອນພູມຄູ້ມກັນແມ່ເປັນດ່ານສຳຄັນທີ່ຊ່ອຍປົກປ້ອງເຊື້ອໂລກແລະສິ່ງແປກປອມທີ່ຊິເຂົ້້າມາໃນຮ່າງກາຍເຮົາ.

3. ສາມາດຊ່ອຍຫລຸດນ້ຳຫນັກໄດ້
ການກິນເຂົ້າເຊົ້າບໍ່ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ ຍ້ອນພະລັງງານທີ່ໄດ້ຈາກສານຶາຫານໃນຕອນເຊົ້າ ຮອດຍາມຫມົດມື້ແລ້ວຊິຖືກນຳໃຊ້ຈົນຫມົດ ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ກໍ່ຊິເຮັດໃຫ້ຫິວແຮງກວ່າເກົ່າ ແລະກິນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປທີ່ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຢາກກິນຂອງຫວານຫລາຍຂຶ້ນອີກ ເຮັດໃຫ້ນຳ້ຫນັກເພີ່ມນັ້ນເອງ.

4. ຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມຈຳດີ ມີສະຕິ
ການກິນເຂົ້າເຊົ້າ ຊິຊ່ອຍໃຫ້ສະຫມອງດີຂຶ້ນ ຍ້ອນເຮົາກິນເຂົ້າເຂົ້າໄປ ກູໂຄດທີ່ຖືກຍ່ອຍຈາກແປ້ງແລະນ້ຳຕານ ກໍ່ຊິຊ່ອຍໃຫ້ສະຫມອງເຮັດທຳການໄດ້ຢ່າງດີ ມີສະຕິແລະສະມາທິ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ການທຳການຂອງສະຫມອງລາບລື່ນອີກດ້ວຍ.

5. ຊ່ອຍໃຫ້ອາລົມດີ.
ຫານກິນເຂົ້າເຊົ້າ ຕ້ອງກິນໃຫ້ຄົບທັງ5ຫມູ່ ແລະຕ້ອງມີອາຫານປະເພດແປ້ງກັບນ້ຳຕານ ເຊີ່ງຊິຊ່ອຍໃຫ້ອາລົມດີ ສະບາຍໃນ ສົດຊື່ນລື່ນເລີງ ບໍ່ຫົນຫວຍ.

6. ຊ່ອຍເຮັດໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານດີຂຶ້ນ.
ການກິນເຂົ້າເຊົ້າ ຊ່ອຍກະຕຸ້ນລະບົບເຜົາຜານ ຍ່ອຍອາຫານໄດ້ງ່າຍ ຮ່າງກາຍສາມາດນຳເອົາສານອາຫານໄປໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເຫນື້ອງແລະເຮັດໃຫ້ຖ່າຍທ້ອງດີອີກດ້ວຍ.

ໄດ້ຮູ້ແລ້ວເຖີງຂໍ້ດີແລະປະໂຍດຕ່າງໆ ຂອງເຂົ້າເຂົ້າແລ້ວ ເຮົາທຸກຄົນຈຶ່ງຄວນກິນເຂົ້າເຊົ້າ ເພື່ອໃຫ້ທູກມື້ຂອງເຮົາມີພະລັງງານ ເຮັດໃຫ້ມີແຮງຕໍ່ສູ້ກັບປັນຫາແລະອຸບປະສັກໄດ້ ແລະຍັງສ້າງສຸກກະພາບຮ່າງກາຍເຮົາໃຫ້ແຂັງແຮງນຳເດີ້.