[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] อย่าลืมกันเด้อ – ลำเพลิน วงศกร

ເພງ & ຄອດເພງ

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=4jZM9LFXBCU” /]

ຄອດເພງ อย่าลืมกันเด้อ – ลำเพลิน วงศกร

Intro: / / / / /
/ / / /

คิดจั่งใด๋หนอคือมากดไลค์..ให้อ้าย.. ในโพสที่เฮาเคยแท็กกันไว้
คิดฮอดกันบ้อ หรือว่า| จั่งใด๋ โพสนี้ตั้งแต่ปีกลาย จั่งได้เด้งขึ้นม

ตั้งแต่มื้อ..ที่เฮาเลิกกันไป ใจ..ของอ้ายกะยังห่วงหา..
ยังคิดฮอดเจ้าตลอดเวลา อยากให้เจ้ากลับคืนมาหากั

* แต่กะคงเป็นได้แค่ฝัน เพราะเรานั้นเดินทางแยกกันมาไกล
สิกลับไปกะคงบ่ไหว ถึงใจสิฮักกันอยู่กะส่าง..

** อยากให้เจ้าจำว่าครั้งหนึ่ง เฮาเคยฮักกันส่ำใด๋
แต่บ่ต้องจำว่าอ้ายเป็นไผ แค่ฮู้ว่าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้ากะพอ
อยากให้เจ้าจำ ถึงแม้ฮักของเฮาสิบ่ได้ไปต่อ
อยาก..สิ..ข อ.. ให้เจ้ า… อย่าลืมกันเด้

บ่ว่าเจ้าสิอยู่กับไผ สิคบกับไผ สิฮักกับไผ กะอย่าลืมกันเด้อน้องหล่าทรามวัย
สิ่งที่อ้ายนั้นบอกออกไป มาจากหัวใจ ที่มีแต่เจ้าผู้เดียวนั้นอยู่เต็มห้องหัวใจ

ถึงมื้อนี้เฮาบ่ได้ฮักกันแล้ว แต่ว่าอ้ายนั้นยังห่วงหา และยังคงดอกอาลัย
อยากให้เจ้านั้นได้จื่อจำดอกเอาไว้ ว่ามื้อใด๋ที่บ่มีไผ
กะยังมีอ้ายอยู่เด้อหล่า คนไค..

Instru: / / / / /
/ / / / /

( ** , ** )
อย่าลืมกันเด้

อยาก..สิ..ข อ.. ให้เจ้ า… อย่าลืมกันเด้

ເນື້ອເພງ อย่าลืมกันเด้อ – ลำเพลิน วงศกร

คิดจั่งใด๋หนอคือมากดไลค์..ให้อ้าย.. ในโพสที่เฮาเคยแท็กกันไว้
คิดฮอดกันบ้อ หรือว่าจั่งใด๋ โพสนี้ตั้งแต่ปีกลาย จั่งได้เด้งขึ้นมา

ตั้งแต่มื้อ..ที่เฮาเลิกกันไป ใจ..ของอ้ายกะยังห่วงหา..
ยังคิดฮอดเจ้าตลอดเวลา อยากให้เจ้ากลับคืนมาหากัน

* แต่กะคงเป็นได้แค่ฝัน เพราะเรานั้นเดินทางแยกกันมาไกล
สิกลับไปกะคงบ่ไหว ถึงใจสิฮักกันอยู่กะส่าง..

** อยากให้เจ้าจำว่าครั้งหนึ่ง เฮาเคยฮักกันส่ำใด๋
แต่บ่ต้องจำว่าอ้ายเป็นไผ แค่ฮู้ว่าเคยอยู่ในหัวใจของเจ้ากะพอ
อยากให้เจ้าจำ ถึงแม้ฮักของเฮาสิบ่ได้ไปต่อ
อยาก..สิ..ข อ.. ให้เจ้ า… อย่าลืมกันเด้อ

บ่ว่าเจ้าสิอยู่กับไผ สิคบกับไผ สิฮักกับไผ กะอย่าลืมกันเด้อน้องหล่าทรามวัย
สิ่งที่อ้ายนั้นบอกออกไป มาจากหัวใจ ที่มีแต่เจ้าผู้เดียวนั้นอยู่เต็มห้องหัวใจ

ถึงมื้อนี้เฮาบ่ได้ฮักกันแล้ว แต่ว่าอ้ายนั้นยังห่วงหา และยังคงดอกอาลัย
อยากให้เจ้านั้นได้จื่อจำดอกเอาไว้ ว่ามื้อใด๋ที่บ่มีไผ
กะยังมีอ้ายอยู่เด้อหล่า คนไค..

Instru:
( ** , ** )
อย่าลืมกันเด้อ

อยาก..สิ..ข อ.. ให้เจ้ า… อย่าลืมกันเด้อ