[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร – เบิร์ด ธงไชย

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร – เบิร์ด ธงไชย

Key

Intro : /  /   /  /  /

ถ้ามีใครสักคน  มองมา เขาคงนึกว่าเรา  เป็นคนรักกัน

ด้วยวิธีที่เธอ   ทำ ที่ให้ความสำคั[7]ญ จนฉันบางทีก็ยังเผลอ

เผลอ ทุกทีที่เธอ  มากอด เผลอว่าเธอสุขใจ   ที่เราได้เจอ

เคลิ้มไปตามที่เธอ   ทำ และเกือบหลงรักเธอ

ดีที่รู้ทัน   ว่าเธอไม่ได้คิดอะไร

* อย่าทำอย่างนี้ ไม่ว่ากับใคร เข้าใจ      ไหม    ถ้าไม่รัก ไม่ต้องไปทำ แบบนี้ให้ใคร

ย่าทำอย่างนี้ เพราะเขาจะมองว่าเธอนะใจ    ร้าย    ที่ทำเหมือนเธอให้ใจ  แต่มันก็ไม่จริ  

ฉันนะมันเข้าใจ  เธออยู่ เพราะว่ารู้จักเธอ  มาก็เนิ่นนาน

รู้ว่าเธอไม่เคย คิด  ไม่มีวันรักกัน เรามันเพื่อนกัน   ก็เลยทำได้แค่เตือน

* อย่าทำอย่างนี้ ไม่ว่ากับใคร เข้าใจ      ไหม    ถ้าไม่รัก ไม่ต้องไปทำ แบบนี้ให้ใคร

ย่าทำอย่างนี้ เพราะเขาจะมองว่าเธอนะใจ    ร้าย    ที่ทำเหมือนเธอให้ใจ  แต่มันก็ไม่จริ   Cm 

Instru : /  /  /  /  /

อย่าทำอย่างนี้ ไม่ว่ากับใคร เข้าใจ     ไหม ถ้าไม่รัก ไม่ต้องไปทำ แบบนี้ให้ใคร

ย่าทำอย่างนี้  เพราะเขาจะมองว่าเธอนะใจ     ร้าย ที่ทำเหมือนเธอให้ใจ แต่มันก็ไม่จริง..

ເນື້ອເພງ อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใคร – เบิร์ด ธงไชย

ถ้ามีใครสักคนมองมา
เขาคงนึกว่าเราเป็นคนรักกัน
ด้วยวิธีที่เธอทำที่ให้ความสำคัญ
จนฉันบางทีก็ยังเผลอ
เผลอทุกทีที่เธอมากอด
เผลอว่าเธอสุขใจที่เราได้เจอ
เคลิ้มไปตามที่เธอทำ
และเกือบหลงรักเธอ
ดีที่รู้ทันว่าเธอไม่ได้คิดอะไร
อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม
ถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใคร
อย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่ะใจร้าย
ที่ทำเหมือนเธอให้ใจแต่มันก็ไม่จริง
ฉันน่ะมันเข้าใจเธออยู่
เพราะว่ารู้จักเธอมาก็เนิ่นนาน
รู้ว่าเธอไม่เคยคิดไม่มีวันรักกัน
เรามันเพื่อนกันก็เลยทำได้แค่เตือน
อย่าทำอย่างนี้ ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม