[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] สิเอาให้ได้ – นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม

ເພງ & ຄອດເພງຄອດເພງ สิเอาให้ได้ – นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม

Intro: / /

อยากได้ผัว อยากได้ผัว อยากได้ผัว สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้

Instru: / / / / /
/ / / / /

* ปิดใจดน ย้อนถืกคนมาตั๋วใจ บ่มีไผถืกใจมาหลายปี
เทิงย่านเจ็บย่านเหงา ย่านว่าเขามาหลอกกินฟรี
ย่านเจ็บที่ เจ็บที่ตรงหัวใ

** บัดพ้ออ้าย ผู้สายตาซอนแลน อยากได้มาเป็นแฟนล่ะเด้หัวใ
ของขาดมานาน รู้สึกอยากได้แนวหล่องหัวใ
มีเมียหรือบ่มีจั่งได๋น้องกะอยากได้ สิเอาให้ได้เด้อคน ๆนี้

*** ล็อคคอตีหัว ล่ะเอาผัวเข้าบ้าน น้องบ่ได้ย่านคนมองบ่ดี
เกิดมาซาดเดียวให้ได้อ้ายผู้นี้ น้องกะมีแฮงแล้ว ล็อคคอตีเข่า ล่ะเอาอ้ายเป็นผัว
น้องพร้อมเสียตัวมื้อเอาบุญแอว อ้ายอยากได้หยัง สิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนว
สิอด สิทน สิยอมซุอย่าง (สิเอาให้ได้ผู้ชาย | คนนี้)

Instru:/ | /

**** จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้อ เป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้
คาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่ ให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้
ติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่ ติดหนี้น้องซะน้อ ให้หลงแต่น้องผู้เดียว ให้มีแต่น้องผู้เดียว
ให้ฮักแต่น้องผู้เดียว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้า

Instru: / / / / / ( 2 Times) / /

( * , ** , *** , *** , **** )

Outro: / / / / / ( 2 Times) / / /

ເນື້ອເພງ สิเอาให้ได้ – นุช วิลาวัลย์ อาร์ สยาม

อยากได้ผัว อยากได้ผัว อยากได้ผัว สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้

Instru:

* ปิดใจดน ย้อนถืกคนมาตั๋วใจ บ่มีไผถืกใจมาหลายปี
เทิงย่านเจ็บย่านเหงา ย่านว่าเขามาหลอกกินฟรี
ย่านเจ็บที่ เจ็บที่ตรงหัวใจ

** บัดพ้ออ้าย ผู้สายตาซอนแลน อยากได้มาเป็นแฟนล่ะเด้หัวใจ
ของขาดมานาน รู้สึกอยากได้แนวหล่องหัวใจ
มีเมียหรือบ่มีจั่งได๋น้องกะอยากได้ สิเอาให้ได้เด้อคน ๆนี้

*** ล็อคคอตีหัว ล่ะเอาผัวเข้าบ้าน น้องบ่ได้ย่านคนมองบ่ดี
เกิดมาซาดเดียวให้ได้อ้ายผู้นี้ น้องกะมีแฮงแล้ว ล็อคคอตีเข่า ล่ะเอาอ้ายเป็นผัว
น้องพร้อมเสียตัวมื้อเอาบุญแอว อ้ายอยากได้หยัง สิเฮ็ด สิหา สิให้ซุแนว
สิอด สิทน สิยอมซุอย่าง (สิเอาให้ได้ผู้ชายคนนี้)

Instru:

**** จ่มมนต์ล่ะเป่ามนต์สาบ้อ เป่ามนต์ล่ะใส่อ้ายสาน้อ
คาถาแม่หมอสั่งสะกดใจพี่ ให้ติดใจแต่โตน้องผู้นี้
ติดใจโอ๊ยติดนั่นติดนี่ ติดหนี้น้องซะน้อ ให้หลงแต่น้องผู้เดียว ให้มีแต่น้องผู้เดียว
ให้ฮักแต่น้องผู้เดียว ฮักน้องผู้เดียวสาเด้ออ้าย

Instru:

( * , ** , *** , *** , **** )