[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] สาวดอยคอยปี้ – กระแต อาร์ สยาม

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ สาวดอยคอยปี้ – กระแต อาร์ สยาม

Intro: / / / ( 2 Times) / /
/ / / / / / / / /
(เกริ่น)..สาวดอยคอยปี้ อยู่ตรงนี้ คอยตี้เก่า สาวดอยคอยข่าว มันเงียบเหงาเฝ้ารอปี้

* (Hook) คอยปี้ คอยปี้ คอยปี้ สาว ดอย คอย ปี้
เมื่อไหร่จะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้านเฮา… มันเงียบมันเหงา สาวดอยคอยปี้
อ่ะคอยปี้ อ่ะคอยปี้ คอยปี้ คอยปี้..

Instru: / / / / /

น้องยังคอย อ้ายอยู่ดอย ม่อนเก่า ลุกจากเหนือบ้านเฮา บ่ได้ข่าวจั้ดเมิน
ปี้ อยู่ไหน อยู่กับไผนานเกิ๋น ว่าไปเซาะหาเงิน แห๋มบ่เมินจะปิ๊กมา จะปิ๊กบ้าน

(rap) กึ้ดเติงหาปี้สุด ๆ กึ๊ดเติงฝุด ๆ กึ๊ดเติง หาแต๊ ง่อมหาแต่ปี้ บ่หาย จนน้ำตาไหล อ่ะ แจ๊ะแม๊ะ ๆ
ตั้งแต่ วันน้องขาดปี้..หัวใจดวงนี้บ่มีคนดูแล กี่วัน ล่ะกี่เดือนกี่ปี๋ จะขอรอปี้..รอปี้..แต๊

( * )

** จ่อมแมงมัน แกงแคกบ จอผักกาด น้องได้กิ๋นบ่เกยขาด ตอนปี้อยู่คู่ก๋าย
แก๋งผักหวาน ยำไข่มด ลาบไก่ แอ๊บอ่องออ อันใหญ่ ๆ ไผได้กิ๋น ตึงติดใจ๋ ฝีมือปี้

*** (rap) ต๋อนนี้ ปี้อยู่กับไผ ปิ๊กมาไว ๆ ขะใจ๋มา ปี้ กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย ง่อมเหงาเต้าใด ก็จะรอ แต่ปี้
ปี้ดี ปี้เก่งตี้สุด ในโลกมนุษย์ ก็คือปี้คนนี้ ฮักปี้บ่มีท้อถอย เมินก่จะคอย คอยปี้ คอยปี้

Instru: / / / / / /
/ / / / / /

( * )
Instru: / / / / /
(** , *** , *)
Outro: / / / / / /

ເນື້ອເພງ สาวดอยคอยปี้ – กระแต อาร์ สยาม

(เกริ่น)..สาวดอยคอยปี้ อยู่ตรงนี้ คอยตี้เก่า สาวดอยคอยข่าว มันเงียบเหงาเฝ้ารอปี้

* (Hook) คอยปี้ คอยปี้ คอยปี้ สาว ดอย คอย ปี้
เมื่อไหร่จะปิ๊ก เมื่อไหร่จะปิ๊ก บ้านเฮา… มันเงียบมันเหงา สาวดอยคอยปี้
อ่ะคอยปี้ อ่ะคอยปี้ คอยปี้ คอยปี้..

Instru:

น้องยังคอย อ้ายอยู่ดอย ม่อนเก่า ลุกจากเหนือบ้านเฮา บ่ได้ข่าวจั้ดเมิน
ปี้ อยู่ไหน อยู่กับไผนานเกิ๋น ว่าไปเซาะหาเงิน แห๋มบ่เมินจะปิ๊กมา จะปิ๊กบ้าน

(rap) กึ้ดเติงหาปี้สุด ๆ กึ๊ดเติงฝุด ๆ กึ๊ดเติง หาแต๊ ง่อมหาแต่ปี้ บ่หาย จนน้ำตาไหล อ่ะ แจ๊ะแม๊ะ ๆ
ตั้งแต่ วันน้องขาดปี้..หัวใจดวงนี้บ่มีคนดูแล กี่วัน ล่ะกี่เดือนกี่ปี๋ จะขอรอปี้..รอปี้..แต๊ ๆ

( * )

** จ่อมแมงมัน แกงแคกบ จอผักกาด น้องได้กิ๋นบ่เกยขาด ตอนปี้อยู่คู่ก๋าย
แก๋งผักหวาน ยำไข่มด ลาบไก่ แอ๊บอ่องออ อันใหญ่ ๆ ไผได้กิ๋น ตึงติดใจ๋ ฝีมือปี้

*** (rap) ต๋อนนี้ ปี้อยู่กับไผ ปิ๊กมาไว ๆ ขะใจ๋มา ปี้ กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย ง่อมเหงาเต้าใด ก็จะรอ แต่ปี้
ปี้ดี ปี้เก่งตี้สุด ในโลกมนุษย์ ก็คือปี้คนนี้ ฮักปี้บ่มีท้อถอย เมินก่จะคอย คอยปี้ คอยปี้

Instru:

( * )
Instru:
(** , *** , *)