[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] รถบ่มีน้ำมัน – จ๊อบ เสกสันต์

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ รถบ่มีน้ำมัน – จ๊อบ เสกสันต์

รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆ
รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน ขั่นสิขออีแม่ กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย

Instru : / / (5 Times)
บ่แม่นอ้ายบ่ฮัก น้องหล่าคนงาม เข้าใจอ้ายนำ แต่มันไปบ่ได้
เงินที่แม่เอาให้ ไว้ไปโรงเรียน ถ้าซื้อกระดาษวาดเขียน กะแทบสิบ่พอใช้
อินเตอร์เน็ตกะยังให้ หมู่แชร์วายไฟล์ให้ เข้าใจแหน่เด้อน้องหล่า

* วันเสาร์นี้ ขอเลื่อนไปก่อน อย่าฟ้าวงอล ให้เข้าใจตรงกัน

** รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆ
รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน ขั่นสิขออีแม่ กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย
รถบ่มีน้ำมัน บ่แม่นอ้ายเซาฮัก อ้ายคิดฮอดบักคัก แต่มันไปบ่ได้
ปัญหาระดับชาติ น้ำมันจังแม่นแพงหลาย โอ้ยเว้าแล้วอยากอาย
ผู้สาวน้อยสาวใหญ่ กะไปบ่ได้ เย้เฮ ย้อนรถบ่มีน้ำมัน

Instru : / / (8 Times)
ซ้ำ ( * , ** )
Outro : / / (5 Times)

ເນື້ອເພງ รถบ่มีน้ำมัน – จ๊อบ เสกสันต์
รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน
อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆ
รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน
ขั่นสิขออีแม่ กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย

บ่แม่นอ้ายบ่ฮัก น้องหล่าคนงาม
เข้าใจอ้ายนำ แต่มันไปบ่ได้
เงินที่แม่เอาให้ ไว้ไปโรงเรียน
ถ้าซื้อกระดาษวาดเขียน กะแทบสิบ่พอใช้
อินเตอร์เน็ตกะยังให้ หมู่แชร์วายไฟล์ให้
เข้าใจแหน่เด้อน้องหล่า

* วันเสาร์นี้ ขอเลื่อนไปก่อน
อย่าฟ้าวงอล ให้เข้าใจตรงกัน

** รถบ่มีน้ำมัน อันที่เฮานัดกัน
อย่าว่าจังซี่จังซั่น อ้ายขอโทษหลายๆ
รถบ่มีน้ำมัน อ้ายหาเงินบ่ทัน
ขั่นสิขออีแม่ กะย้านตั้งแต่เลาฮ้าย
รถบ่มีน้ำมัน บ่แม่นอ้ายเซาฮัก
อ้ายคิดฮอดบักคัก แต่มันไปบ่ได้
ปัญหาระดับชาติ น้ำมันจังแม่นแพงหลาย
โอ้ยเว้าแล้วอยากอาย ผู้สาวน้อยสาวใหญ่
กะไปบ่ได้ เย้เฮ ย้อนรถบ่มีน้ำมัน..

ซ้ำ ( * , ** )

คำร้อง/ทำนอง : จอร์น ขวัญชัย
เรียบเรียง : เธค คอนสาร