[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] พ่ายนม – ขันโตก ตัวเต็ง

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ พ่ายนม – ขันโตก ตัวเต็ง

INTRO :/ / /

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม บ่ได้มีนมใหญ่ ๆ คือเขา

INSTRU :/ / / / /
/ / / / /

น้องหัวแต่ฮู้มื้อนี้ ว่าคนดีบ่มีค่า คนที่อ้ายตามหา คือคนสวย
น้องมันมีแค่ใจ ฐานะบ่ได้ร่ำรวย เลยถืกคนสวย เอาใจอ้ายไป

* น้องกะฮู้ว่า น้องหน้าตาสู้ไผบ่ได้ จั้งใด๋ จั้งใด๋ กะแพ้เขา

** บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม บ่ได้มีนมใหญ่ ๆ คือเขา
น้องบ่ได้อวบได้ขาว อ้ายเลยทิ้งไป
น้องบ่ได้มีส่ำเขา เลยต้องปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่ เลยต้องแพ้เขา

INSTRU : / / / / /

ต่อไปกะขอไห้อ้าย โชคดีกับคนที่ฝัน ให้เขาคนนั้น ฮักเจ้าเบิ่ดใจ
ส่วนน้องคนนี้ สิถอยออกไห้ไกล ๆ ปล่อยให้อ้ายไป มีแฮงนำเขา

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : / / / / /

/ / / / /

( ซ้ำ * , ** )

กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่.. เลยต้องแพ้เขา

Outro : / / / / / /

ເນື້ອເພງ พ่ายนม – ขันโตก ตัวเต็ง

บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม บ่ได้มีนมใหญ่ ๆ คือเขา

INSTRU :

น้องหัวแต่ฮู้มื้อนี้ ว่าคนดีบ่มีค่า คนที่อ้ายตามหา คือคนสวย
น้องมันมีแค่ใจ ฐานะบ่ได้ร่ำรวย เลยถืกคนสวย เอาใจอ้ายไป

* น้องกะฮู้ว่า น้องหน้าตาสู้ไผบ่ได้ จั้งใด๋ จั้งใด๋ กะแพ้เขา

** บ่ได้จัดฟันหน้ากะบ่คม บ่ได้มีนมใหญ่ ๆ คือเขา
น้องบ่ได้อวบได้ขาว อ้ายเลยทิ้งไป
น้องบ่ได้มีส่ำเขา เลยต้องปวดร้าวไปทั้งหัวใจ
กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่ เลยต้องแพ้เขา

INSTRU :

ต่อไปกะขอไห้อ้าย โชคดีกับคนที่ฝัน ให้เขาคนนั้น ฮักเจ้าเบิ่ดใจ
ส่วนน้องคนนี้ สิถอยออกไห้ไกล ๆ ปล่อยให้อ้ายไป มีแฮงนำเขา

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU :

( ซ้ำ * , ** )

กะย้อนว่าเฮาบ่ใหญ่.. เลยต้องแพ้เขา