[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] พัง – Indigo

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ พัง – Indigo

Intro: / / / / /

คงจะมีเป็นล้านเหตุผล..   ที่ทำให้ฉันควรต้องไป
บอกกับเธอว่ารักแค่ไหน..   เหมือนเธอไม่ได้ยิน

อยู่กันไปก็เหมือนถูกทิ้ง..   เหมือนกับคนไม่มีความหมาย
ในแววตาที่ว่างเปล่านั้น..   เก็บฉันไว้ที่ใ

* ก็รู้ .. ควรต้องไป  ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ
ตัว ฉัน.. ต้องทำอย่างไร  เมื่อเธอมา..ยื้อฉันไว้..ด้วยคำเดิม..

** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำ รั้งไม่ให้ฉันไ
ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวง แต่ก็ยังไม่ไปไห
เจอคำว่ารักคำเดียวก็พัง ทำอะไรไม่ได้..
เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไร ก็ยังวนที่เดิม

Instru: / / / / /

เกลียดตัวเองที่ฝืนไม่ไหว..   ทั้งที่ใจนั้นแทบสลาย
แต่จะให้ต้องฝืนจากไป.. ก็ทำไม่ได้..

(* , ** )

Instru: / / / / / ( 2 Times)

(** , ** )

Outro: / / / / /

ເນື້ອເພງ พัง – Indigo

คงจะมีเป็นล้านเหตุผล..
ที่ทำให้ฉันควรต้องไป
บอกกับเธอว่ารักแค่ไหน..
เหมือนเธอไม่ได้ยิน

อยู่กันไปก็เหมือนถูกทิ้ง..
เหมือนกับคนไม่มีความหมาย
ในแววตาที่ว่างเปล่านั้น..
เก็บฉันไว้ที่ใด

* ก็รู้ .. ควรต้องไป
ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ
ตัว ฉัน.. ต้องทำอย่างไร
เมื่อเธอมา..ยื้อฉันไว้..ด้วยคำเดิม..

** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำ รั้งไม่ให้ฉันไป
ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวง แต่ก็ยังไม่ไปไหน
เจอคำว่ารักคำเดียวก็พัง ทำอะไรไม่ได้..
เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไร ก็ยังวนที่เดิม

Instru:

เกลียดตัวเองที่ฝืนไม่ไหว..
ทั้งที่ใจนั้นแทบสลาย
แต่จะให้ต้องฝืนจากไป.. ก็ทำไม่ได้..

(* , ** )

Instru:

(** , ** )