[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ผู้สาวไทบ้านอินดี้ – ขันโตก ตัวเต็ง

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ ผู้สาวไทบ้านอินดี้ – ขันโตก ตัวเต็ง

INTRO : / / / / /( 2 Times )
/ / / / / / / / /

* น้องเป็นผู้สาวไทบ้าน มีบุญมีงานต้องเห็นอยู่หน้าเวที
เป็นผู้หญิงสไตร์อินดี้ มักใส่กางเกงขาสั้นขาด ๆ จั้งสี้ แต่เรื่องเอวดี บ่ยอมแพ้ผู้ได๋

** น้องเป็นคนมักม่วนคักแน่ บ้านได๋มีรถแห่ กะฟ้าวแวไปหย่าว
ใส่เกิบดาวเทียมมือกะถือขวดเหล้าขาว หลอยไปเต้นอยู่ข้าง ๆ ผู้บ่าว
นักร้องกะว่า อะหย่าวไป ยาวไป นักร้องกะว่า อะหย่าวไป ยาวไป

*** เอ้า หย่าว ๆ ๆ ๆ ๆ ซุมคอเหล้าขาวออกมาหย่าวนำกัน
ผู้ได๋สิว่าจั้งได๋กะซ่างหัวมัน ออกมาเต้นบ่ได้มาผสมพันธ์ มาเด้ามาดัน
เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ มาเด้ามาดัน เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ

INSTRU :/ / / / / ( 2 Times )
/ / / / / / / / /

( ซ้ำ * , ** , *** , *** , *** )

เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ มาเด้ามาดัน เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ เด้อ นางเด้อ

Outro : / / / ( 2 Times )
/ / / / / / / / / /

ເນື້ອເພງ ผู้สาวไทบ้านอินดี้ – ขันโตก ตัวเต็ง

* น้องเป็นผู้สาวไทบ้าน มีบุญมีงานต้องเห็นอยู่หน้าเวที
เป็นผู้หญิงสไตร์อินดี้ มักใส่กางเกงขาสั้นขาด ๆ จั้งสี้ แต่เรื่องเอวดี บ่ยอมแพ้ผู้ได๋

** น้องเป็นคนมักม่วนคักแน่ บ้านได๋มีรถแห่ กะฟ้าวแวไปหย่าว
ใส่เกิบดาวเทียมมือกะถือขวดเหล้าขาว หลอยไปเต้นอยู่ข้าง ๆ ผู้บ่าว
นักร้องกะว่า อะหย่าวไป ยาวไป นักร้องกะว่า อะหย่าวไป ยาวไป

*** เอ้า หย่าว ๆ ๆ ๆ ๆ ซุมคอเหล้าขาวออกมาหย่าวนำกัน
ผู้ได๋สิว่าจั้งได๋กะซ่างหัวมัน ออกมาเต้นบ่ได้มาผสมพันธ์ มาเด้ามาดัน
เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ มาเด้ามาดัน เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ

INSTRU :

( ซ้ำ * , ** , *** , *** , *** )

เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ มาเด้ามาดัน เอ้า เด้อ ๆ นางเด้อ เด้อ นางเด้อ