[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ที่ของเธอ – Jetset’er เจ็ตเซ็ตเตอร์

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ ที่ของเธอ – Jetset’er เจ็ตเซ็ตเตอร์
Capo on Bar 2

Intro: / / / / / ( 2 Times)

เมื่อก่อนเราเคยสนุกกันมามากมาย  เคยยิ้มหัวเราะ ร้องไห้กันมาด้วยกั
อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง  เป้าหมายเดียวกัน..ที่เราจะไปให้ถึ

* ดั่งหนังสือบันทึกไว้ซึ่งความทรงจำ  ทุกสิ่งที่เราทำร่วมสร้างกันมา
ไม่เคยลบ ไม่เคยเลือนหายตามกาลเวลา  จนวันนี้ที่ต้องมาถึงหน้าต่อไป

** ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้  ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจ
ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ  ขอให้เธอ..มั่นใจ.. (ในทางที่เลือกเดิน)

Instru: / / / / /

เราออกเดินทางมาไกลเกินที่เราหวัง  ที่ผ่านมาคือเรื่องจริง ไม่ใช่แค่ฝั

( * , ** )

จากวันนี้.. ต่อให้มีอะไรต้องเป ลี่ยน  แม้ว่าเรา..เลือกทางเดินที่ต่างกั
อยากให้รู้..ที่ตรงนี้ยังคงมี ฉัน  และที่ว่าง..สำหรับเธอนั้น..ตลอดไป..

Instru: / / / / / (2 Times)

ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้  ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจ
ที่ตรงนี้..ยังเป็นของเธออยู่เสม

ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้  ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจ
ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ  ขอให้เธอ..โชค / ดี..
กับทางที่เลือกเดิ / / /

ເນື້ອເພງ ที่ของเธอ – Jetset’er เจ็ตเซ็ตเตอร์
เมื่อก่อนเราเคยสนุกกันมามากมาย
เคยยิ้มหัวเราะ ร้องไห้กันมาด้วยกัน
อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง
เป้าหมายเดียวกัน..ที่เราจะไปให้ถึง

* ดั่งหนังสือบันทึกไว้ซึ่งความทรงจำ
ทุกสิ่งที่เราทำร่วมสร้างกันมา
ไม่เคยลบ ไม่เคยเลือนหายตามกาลเวลา
จนวันนี้ที่ต้องมาถึงหน้าต่อไป

** ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจอ
ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ
ขอให้เธอ..มั่นใจ.. (ในทางที่เลือกเดิน)

Instru:

เราออกเดินทางมาไกลเกินที่เราหวัง
ที่ผ่านมาคือเรื่องจริง ไม่ใช่แค่ฝัน

( * , ** )

จากวันนี้.. ต่อให้มีอะไรต้องเป ลี่ยน
แม้ว่าเรา..เลือกทางเดินที่ต่างกัน
อยากให้รู้..ที่ตรงนี้ยังคงมี ฉัน
และที่ว่าง..สำหรับเธอนั้น..ตลอดไป..

Instru:

ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจอ
ที่ตรงนี้..ยังเป็นของเธออยู่เสมอ

ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้
ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจอ
ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ
ขอให้เธอ..โชคดี..
กับทางที่เลือกเดิน

เนื้อร้อง: Nichaทำนอง: Theo
เรียบเรียง: Jetset’er
ดนตรี: Theo
สังกัดค่าย: whitemusic