ທີມດາລາໂກງຄວາມຕາຍ ເອົາໄຊໂຟຊຳ 10-8 ລຸ້ນມື້ສຸດທ້າຍ.

ຂ່າວກີລາ

ທີມດາລານານາຊາດຊຸດນີ້ເປັນຜູ້ຫລິ້ນຫນ້າໃຫມ່ທັງ 3 ຄົນ.ແລະເຂົາເຈົ້ານັ້ນສາມາດຮັກສາຄະແນນຂຶ້ນນຳທີມອາເມລິກາ.ໄດ້ຄະແນນ 10-8 ໃນເຊິກກ໊ອບ “ເພດຊິເດ້ນ ຄັບ2019” ທີ່ເຮັດຫານແຂັ່ງຂັນປະເທດອອດສະເຕເລຍ.  ໃນວັນເສົາທີ່14  ທັນວາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ.

ມ້າກ ລີດແມນ ໂປກ໊ອບເຈົ້າຖິ່ນ ກັບຫນຸ່ມຟອມແຮງ. ອັບລາຮຳ ແອນເຊີ. ສາມາດໂກງຄວາມຕານໄດ້ໃນການດວນກັນແບບ ໂຟຊຳ (ເປັນການແຂັ່ງແບບ 2 ຄົນໃຊ້ລູກດຽວກັນ.) ໂດຍສາມາດພິກເຫໄກ້ຕາມຕີສະເຫມີ ລິກກີ້ ຟາວດວ້ອ ກັບຈັ້ດຕິນ ໂທມັດ ໄດ້ແລ້ວ.  ໂດຍຕາມຫລັງ 5 ດາວ.

ໃນຕອນທີ່ຄູ່ສຸດທ້າຍແຂັ່ງ ໂຈອາຄວິນ ນີມັນ ນັກກີລາຊາວຊິລີ ກັຍອານ ເບືອງ ຮຸນ ຈາກເກົາຫລີໃຕ້. ພວກເຂົາຕົກເປັນລອງແທບຕະຫລອດ ກ່ອນທີ່ຊິເປີດໂຫມດລູກອຶດໄລ່ຕີສະເຫມີ ແມັດ ຄູຊາ ກັບໂທນີ ຟີເນົາດ້ວຍເບີດີທີ່ຫລຸມ 15 ເກັບຄະແນນ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມໂອກາດທີ່ທີມດາລານານາຊາດຊິນຳເອົາຊັຍສະໄຫມທີ່2. ເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂດຍເທື່ອທຳອິດ ພວກເຂົາໄດ້ເອົາແຊ້ມໄດ້ໃນປີ 1994 ເປັນເທື່ອທຳອິດຂອງການແຂັ່ງຂັນ.

ທີມດາລານານາຊາດຍຶດຖືເອົາຊ່ອງວ່າງຂອງຄະແນນອອກໄປເປັນ9-5. ຫລັງຜ່ານການແຂັ່ງຂັນຕອນຊ່ວງເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາ.  ແບງໂຟບານ(ເປັນການແຂັ່ງຂັນແບບ2 ຄົນ ຕ່ກັນຄົນລະລູກ). 2.5-1.5 ກ່ອຮທີ່ທາງອາເມລິກາຊິເອົາໄຊໃນຊ່ວງເວັນ. ການດວນກັນແບບໂຟຊຳ ດ້ວຍຄະແນນ3-1 ກ່ອນຊິເກີດສະຖານະການແຄດດີຂອງ ແພັດລິຄ ລີດ ຜິດກັນກັບທາງຜູ້ຊົມຂ້າງສະຫນາມ.

ທາງດ້ານອ້າຍເຂີຍຂອງແພັດລິຄ ລີດ ເຊີ່ງເປັນແຄດດີທີ່ຈະຖືກແບນບໍ່ໃຫ້ຖືຖົງກ໊ອບໃນລອບສຸດທ້າຍ. ໂດຍໂຕ ລີດໄດ້ຍອມຮັບກາສຕັດສິຮຈາກການແຂັ່ງໃສເທື່ອນີ້ແລະລາວກັບຫມູ່ຄູ່ກໍ່ມຸ່ງເປົ້າໃນການເອາໄຊຕໍ່ໄປ.

ສຳລັບການຕັດສິນແຊ້ມ ໃນການແຂັ່ງຂັນແບບແມັດເພ12ຄູ່ ກັບຕັນທີມອາເມລິກາ ໄທເກີ້ ວູ້ດ. ຊິຄືນມາຫລິ້ນໃນແມັດພຽງເທົ່ານັ້ ແລະອັບລາຮຳ ອັນເຊີ ຈາກແມັກຊິໂກ.  ເຊີ່ງການແຂັ່ງຂັນນີ້ດລີ່ມຂຶ້ຮໃນວັນອາທິດທີ່15 ທັນວານີ້.

ສະຫລຸບຜົນກ໊ອບ ເພດຊິເດ້ນ ຄັບ 2019 ວັນທີ່3 .

ໂຟບານ (ຊ່ວງເຊົ້າ)

“ລິກກີ້ ຟາສເລີ້ ກັບຈັດຕິນ ໂທມັດ ຊະນະ ຫລີ່ ເຫົ່າຕົງ(ຈີນ). ກັບ ມ້າກ ລີດແມນ (ອອດສະເຕເລຍ.) 3&2

ອັບລາຮຳ ອັນເຊີ (ແມັກຊິໂກ)ກັບ ອິມ ຊຸງແຈ (ເກົາຫລີໃຕ້) ຊະນະ ແພັດລິກ ຄານເລ ກັບ ຊານເດີ້ຊອບເຟເລ 3&2

ຊີ.ທີ. ແພນ. (ໃຕ້ຫວັນ)ກັບ ຮິເດກິ ມັດສຶສາມ່າ (ຍີ່ປູ່ນ) ຊະນະ

ເວັບ ຊິມສັນ ກັບ ແພັດລິກ 5&3

ອານ ເບືອງ ຮຸນ (ເກົາຫລີໃຕ້). ກັບ ອະດຳ ມະກອດ (ອອດສະເຕເລຍ.). ສະເຫມີ ໂທນີ ຟີເນົາ ກັບ ແມັດ ຄູຊາ.

ໂຟຊຳ (ລອບບ່າຍ)

ແກລີ ວູດແລນ ກັບດັດຕິນ ຈອນສັນ ຊະນະ ອະດຳ ສະກອດ ກັບ ຫລຸຍ ອູດໄທເຊັນ 2&1.

ລິກກີ້ ຟາວເວີ້ ກັບ ຈັດຕິນ ໂທມັດ ສະເຫມີ ອັບລາຮຳອັນເຊີ ກັບມມ້າກ ລີດແມນ.

ແພັດທິກ ຄານເລ ກັບ ຊານເດີ້ ຊອບເຟເລ ຊະນະ ອິມ ຊຸງແຈກັບຄາເມລອນ ສະມິດ(ອອດສະເຕເລຍ) 2&1

ໂທນີ ຟິເນົາ ກັບແມັດຄູຊາສະເຫມີໂຈອາຄວິນນີມັນ (ຊິລີ) ກັບອານເບືອງ ຮຸນ.