[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ทางผ่าน – PURE

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ ทางผ่าน – PURE

สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไป มันเหมือนไม่มีความหมาย กับเธออีกต่อไป
เธอทำให้ฉันตายใจ เธอทำให้ฉันไว้ใจ กับเธอ แค่ไหน
ก็เพราะว่าเธอมีเขาเข้ามา ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉัน
สุดท้ายคือต้องยอมปล่อย ปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธอ อยู่ทั้งใจ    

* มันเจ็บจนต้องร้องไห้ เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหว
   สิ่งเดียวที่รับรู้ได้ คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอา

** ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่ง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันก็รัก และยอมเธอทุกอย่าง
ไม่เป็นไร ถ้าที่ฉันทำ เธอจะมองข้ามไป
หากหัวใจเธอเปลี่ยนไป ฉันคงไม่ยื้อเธอไว้
ฉันจะยอมปล่อยเธอไป หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

Instru : /  /  /  /  /

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : /  /  /  /   /
 /  /  /   /  /

ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนหนึ่ง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรัก และยอมเธอทุกอย่าง
แต่ทำไมสิ่งที่ฉันทำ เธอกลับมองข้ามไป
เขานั้นดีกว่าตรงไหน ฉันทำผิดพลาดตรงไหน
ฉันยังมีค่าอยู่ไหม หรือเห็นแค่ฉันเป็นทาง..ผ่าน..

Outro : /  /  /  /  /  /

ເນື້ອເພງ ทางผ่าน – PURE
สุดท้ายเธอก็มาทิ้งฉันไป
มันเหมือนไม่มีความหมาย กับเธออีกต่อไป
เธอทำให้ฉันตายใจ เธอทำให้ฉันไว้ใจ
กับเธอ แค่ไหน

ก็เพราะว่าเธอมีเขาเข้ามา
ที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอกับฉัน
สุดท้ายคือต้องยอมปล่อย
ปล่อยเธอโดยที่ยังรักเธอ อยู่ทั้งใจ

* มันเจ็บจนต้องร้องไห้ เพราะหัวใจแบกรับไม่ไหว
สิ่งเดียวที่รับรู้ได้ คือฉันกลายเป็นคนที่เธอไม่เอา

** ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันก็รัก และยอมเธอทุกอย่าง
ไม่เป็นไร ถ้าที่ฉันทำ เธอจะมองข้ามไป
หากหัวใจเธอเปลี่ยนไป ฉันคงไม่ยื้อเธอไว้
ฉันจะยอมปล่อยเธอไป
หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

ซ้ำ ( * , ** )

ฉันมันก็เหมือนคนโง่คนนึง ที่ให้เธอหลอก
เธอก็รู้ว่าฉันนั้นรัก และยอมเธอทุกอย่าง
แต่ทำไมสิ่งที่ฉันทำ เธอกลับมองข้ามไป
เขานั้นดีกว่าตรงไหน ฉันทำผิดพลาดตรงไหน
ฉันยังมีค่าอยู่ไหม หรือเห็นแค่ฉันเป็นทางผ่าน

Lyrics ​​by Pure
Composed by Pure
Arranged by Geeno S, Pure,Benz
Vocals by Pure
Backing Vocals by Pure, Jeaniich