[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ตัวเเถม (Extra) – MEAN

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ มันบ่แม่นของง่าย – บิว สงกรานต์
Capo on Bar 2

ฉัน..เป็นอะไรในสายตาเธอ..
ไม่สำคัญ แค่วันนี้ฉันได้ใกล้เธอ..
รู้..ตัวเสมอ ฉั/นไม่คู่ควร..
แค่ได้ยืน..อยู่ตรงนี้ ก็ดีเท่าไหร่..

* ก็ยอมรับ และก็เข้าใจ
ฉันพร้อมจะเฝ้ารอ
ม้..เธอไม่ต้องการ แต่อยากขอ..

** ช่วย..เก็/บ..ฉันไว้.. ก่อนจะได้ไหม..
อย่างน้อยคิดว่าฉันเป็นแค่เพียง..ตัวแถม..
ที่ไม่ต้องสำคัญก็ได้
ยอม..เป็/น..คนสุดท้าย.. ที่เธอคิดถึง..และมองเห็
ฉันขอเป็น..เพียงแค่เท่านี้
รู้ว่าคงไม่มีโอกาส
แต่ขอให้ฉันได้รัก..เธอจะได้ไหม

Instru: / / / /

ม้..เธอไปรัก..ใค/รสักคนหนึ่ง..
ฉันก็ยัง..อยู่ตรงนี้ หวังดีเรื่อยไป..

( * , ** )

Instru: / / / / B7 / C / /

(** )

Instru: / / / / ( 2 Times )

ฉัน..เป็นอะไร..ในสายตาเธอ..

ตัวเเถม (Extra) – MEAN
เนื้อร้อง: วรภัทร วงศ์สุคนธ์, บอย โกสิยพงษ์

ฉัน..เป็นอะไรในสายตาเธอ..
ไม่สำคัญ แค่วันนี้ฉันได้ใกล้เธอ..
รู้..ตัวเสมอ ฉั/นไม่คู่ควร..
แค่ได้ยืน..อยู่ตรงนี้ ก็ดีเท่าไหร่..

* ก็ยอมรับ และก็เข้าใจ
ฉันพร้อมจะเฝ้ารอ
แม้..เธอไม่ต้องการ แต่อยากขอ..

** ช่วย..เก็บ..ฉันไว้.. ก่อนจะได้ไหม..
อย่างน้อยคิดว่าฉันเป็นแค่เพียง..ตัวแถม..
ที่ไม่ต้องสำคัญก็ได้
ยอม..เป็น..คนสุดท้าย.. ที่เธอคิดถึง..และมองเห็น
ฉันขอเป็น..เพียงแค่เท่านี้
รู้ว่าคงไม่มีโอกาส
แต่ขอให้ฉันได้รัก..เธอจะได้ไหม

Instru:

แม้..เธอไปรัก..ใค/รสักคนหนึ่ง..
ฉันก็ยัง..อยู่ตรงนี้ หวังดีเรื่อยไป..

( * , ** )

Instru:

(** )

Instru:

ฉัน..เป็นอะไร..ในสายตาเธอ..

ทำนอง: กันตพิชญ์ ยาวิราช, สุธี แสงเสรีชน, บอย โกสิยพงษ์
ดนตรี: สุธี แสงเสรีชน
สังกัดค่าย: LOVEiS+