ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เรื่องสำคัญนอกเหนือจากความรัก

อื่นๆ

เมื่อบ่าวสาวมีความรักต่อกันและได้คบหาดูใจกันจนที่พึงพอใจแล้ว เมื่อตกลงที่จะแต่งงานกันสิ่งหนึ่งนอกเหนือจากความรักที่จะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว นั้นก็คือเรื่องของสุขภาพ

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

1. เพื่อหาความผิดปกติในอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย หากพบก็จะได้รีบรักษาให้ทันท่วงที เช่น หากพบว่าฝ่ายใดเป็นโรคหัวใจระยะเริ่มแรก หากแต่งงานไปแล้วก็อาจเสี่ยงกับอันตรายในชีวิต หากค้นพบโรคนี้ตั้งแต่ต้นก็จะได้เริ่มการรักษาตามวิธีทางการแพทย์

2. เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จะแพร่ไปยังคู่สมรส โรคติดต่อบางอย่างแม้ไม่แสดงอาการแต่มันสามารถแพร่ไปยังบุคคลอื่นได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจหาและวินิจฉัยให้เรียบร้อย

3. เพื่อให้ลูกที่จะเกิดมามีความสมบูรณ์ ชายหญิงเมื่อแต่งงานกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่วางแผนกันไว้ก็คือการมีลูกชายลูกสาวไว้สืบสกุล แต่ในทางการแพทย์การสมรสระหว่างชายหญิงที่มีความบกพรอ่งทางพันธุกรรม อาจส่งผลเสียต่อการให้กำเนิดบุตรได้ ดังนั้นควรให้แพทย์ตรวจโรคทางกรรมพันธุ์ของทั้งสองฝ่ายก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับลูกที่จะเกิดในอนาคต

รายการทางการแพทย์ สำหรับการตรวจสุขภาพฝ่ายชาย

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
8. ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBc Ab)
9. ตรวจหาภาวะทาลัสซีเมียในเลือด (Hb Typing)
10. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
11. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
12. การตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group)
13. การตรวจหาหมู่เลือด (Group Rh)(Code H010)
14. คูปองอาหาร

รายการทางการแพทย์ สำหรับการตรวจสุขภาพฝ่ายหญิง

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
2. วัดความดันโลหิต, ชั่งน้ําหนัก, วัดส่วนสูง, วัดชีพจร
3. คํานวนหาดัชนีมวลกาย (BMI)
4. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐานสั้น ยาว เอียง และบอดสี
5. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
7. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ab)
8. ตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBc Ab)
9. ตรวจหาภาวะทาลัสซีเมียในเลือด (Hb Typing)
10. ตรวจหาเชื้อกามโรค (VDRL)
11. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
12. การตรวจหาหมู่เลือด (Blood Group)
13. การตรวจหาหมู่เลือด (Group Rh)(Code H010)
14. ตรวจหาภูมิหัดเยอรมัน (Rubella IgG for Immune)

เมื่อได้รับการตรวจสุขภาพจนเป็นที่น่าพอใจแล้ว ว่าที่เจ้าบ่าว – ว่าที่เจ้าสาวก็คงสบายใจในการที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แล้วอย่าลืมไปเลือกแบบแหวนแต่งงานแต่เนิ่นๆ เพื่อให้การแต่งงานราบรื่นไม่ฉุกละหุกจนเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *