[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ข่มใจ – วงzoom

ເພງ & ຄອດເພງຄອດເພງ ข่มใจ – วงzoom

มันข่มใจเอาคืนเธอไม่ได้สักที ทำร้ายเธอไม่ลงสักที
ไม่รู้ทำไม ต้องมีน้ำใจ ให้เธอเข้ามาทำร้าย

Instru: / / / / /

รู้สิ่งที่ฉันทำให้ไป ไม่มีความหมาย กับใจของเธอหรอกหนา
ยิ่งทุ่มเท ก็ยิ่งไร้ค่า เหนื่อยล้า กับความเสียใจ
นึกถึงตอนเธอทำกับฉัน ที่ผ่านมามันมากมายเท่าไหร่
ได้แต่ข่มใจ จะเอาคืนเธอให้ได้

* แต่ไม่ไหว ยิ่งเห็นเธอมีน้ำตา ยิ่งปวดใจ ยิ่งสงสารเธอเรื่อยมา
แต่สุดท้ายทำอย่างไร มันก็คงไร้ค่า เธอซมซาน เดินกลับมา เห็นเธอทนทุกข์ใจ
ได้ยินเสียงที่แผ่วเบา ว่าเธอขอเริ่มใหม่ ได้ไหม ฮื้อฮือ

** มันข่มใจ เอาคืนเธอไม่ได้สักที ทำร้ายเธอไม่ได้สักที
ไม่รู้ทำไม ต้องมีน้ำใจ ให้เธอทำร้ายอยู่ข้างเดียว
มันทำเธอไม่ได้สักที ปวดใจ คิดทำร้ายเธออย่างนี้
ไม่รู้เมื่อไหร่ หรือต้องรอให้เธอ ทำร้ายกัน อีก

Instru: / / /
/ / / / /

ซ้ำ ( * , ** )

ไม่รู้เมื่อไหร่ หรือต้องรอให้เธอ ทำร้าย.. กันอีก

เนื้อเพลง ข่มใจ – วงzoom

มันข่มใจเอาคืนเธอไม่ได้สักที ทำร้ายเธอไม่ลงสักที
ไม่รู้ทำไม ต้องมีน้ำใจ ให้เธอเข้ามาทำร้าย

Instru:

รู้สิ่งที่ฉันทำให้ไป ไม่มีความหมาย กับใจของเธอหรอกหนา
ยิ่งทุ่มเท ก็ยิ่งไร้ค่า เหนื่อยล้า กับความเสียใจ
นึกถึงตอนเธอทำกับฉัน ที่ผ่านมามันมากมายเท่าไหร่
ได้แต่ข่มใจ จะเอาคืนเธอให้ได้

* แต่ไม่ไหว ยิ่งเห็นเธอมีน้ำตา ยิ่งปวดใจ ยิ่งสงสารเธอเรื่อยมา
แต่สุดท้ายทำอย่างไร มันก็คงไร้ค่า เธอซมซาน เดินกลับมา เห็นเธอทนทุกข์ใจ
ได้ยินเสียงที่แผ่วเบา ว่าเธอขอเริ่มใหม่ ได้ไหมฮื้อฮือ

** มันข่มใจ เอา
คืนเธอไม่ได้สักที ทำร้ายเธอไม่ได้สักที
ไม่รู้ทำไม ต้องมีน้ำใจ ให้เธอทำร้ายอยู่ข้างเดียว
มันทำเธอไม่ได้สักที ปวดใจ คิดทำร้ายเธออย่างนี้
ไม่รู้เมื่อไหร่ หรือต้องรอให้เธอ ทำร้ายกัน อีก

Instru:

ซ้ำ ( * , ** )
ไม่รู้เมื่อไหร่ หรือต้องรอให้เธอ ทำร้าย.. กันอีก