[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] คนสุดท้ายของหัวใจ – บอย พนมไพร (OST. ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2 Part II)

ເພງ & ຄອດເພງ

ຄອດເພງ คนสุดท้ายของหัวใจ – บอย พนมไพร (OST. ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2 Part II)

Intro: / / / / /
/ / / / /

สิเลยผ่านดนส่ำใด๋ อ้ายกะบ่ลืม ในความฮักที่เฮาสองคน ได้มีให้กัน
ฮักตั้งแต่มื้อแรก จนมื้อจากกัน อ้ายจับมือมั่น จนลมหายใจสุดท้าย

* อยากบอกว่าฮัก อ้ายฮักเจ้าแฮงหลาย สิบ่มีไผ๋..มาแทนที่หัวใจ น้องได้…

** คิดฮอดเจ้าแฮง.. จนหัวใจของอ้ายสิขาด เมื่อคนที่ฮัก.. จากไป บ่กลับคืนมา
คิดฮอดเจ้าแฮง ฮู้บ่อ้ายมีน้ำตา ถ้ามีชาติหน้า ให้เกิดมาเป็นคู่กันคือเก่า

ได้เกิดมาพ้อกัน กะดีส่ำใด๋ ได้ฮู้จักใช้คำว่าฮัก ได้เป็นคู่ใจ
น้องยังอยู่หม่องเก่า บ่เคยไปไส น้องสิเป้นคนสุดท้ายในหัวใจอ้าย

Instru: / / / / /
/ / / / /

( * , ** )

ถ้ามีชาติหน้า ให้เกิดมาเป็นคู่กันคืเก่า

ເນື້ອເພງ คนสุดท้ายของหัวใจ – บอย พนมไพร (OST. ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2 Part II)

สิเลยผ่านดนส่ำใด๋ อ้ายกะบ่ลืม ในความฮักที่เฮาสองคน ได้มีให้กัน
ฮักตั้งแต่มื้อแรก จนมื้อจากกัน อ้ายจับมือมั่น จนลมหายใจสุดท้าย

* อยากบอกว่าฮัก อ้ายฮักเจ้าแฮงหลาย สิบ่มีไผ๋..มาแทนที่หัวใจ น้องได้…

** คิดฮอดเจ้าแฮง.. จนหัวใจของอ้ายสิขาด เมื่อคนที่ฮัก.. จากไป บ่กลับคืนมา
คิดฮอดเจ้าแฮง ฮู้บ่อ้ายมีน้ำตา ถ้ามีชาติหน้า ให้เกิดมาเป็นคู่กันคือเก่า

ได้เกิดมาพ้อกัน กะดีส่ำใด๋ ได้ฮู้จักใช้คำว่าฮัก ได้เป็นคู่ใจ
น้องยังอยู่หม่องเก่า บ่เคยไปไส น้องสิเป้นคนสุดท้ายในหัวใจอ้าย

Instru:

( * , ** )

ถ้ามีชาติหน้า ให้เกิดมาเป็นคู่กันคือเก่า