[ຄອດເພງ | ເນື້ອເພງ] ขอโทษ – ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ Ost.VOICE

ເພງ & ຄອດເພງ

[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=Vu08Ir6IdOo” /]

ຄອດເພງ ขอโทษ – ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ Ost.VOICE

ลด 1/2 Tone To Eb

Intro : / / / / /

ผ่านไปอีกวันกับชีวิตBmคนอย่างฉัน และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขัน

ช่วยให้ใครและใครมีความสุข ช่วยให้ใครเขาคลายทุกข์ใจ

แต่ฉันเอง คงขยันเกินไป  จนลืมว่ามีใครคนนึง ที่เขาต้องการเวลา

ลืมใครคนนึง ที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา  เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา   

* ขอโทษที่วันนี้ ฉันเพิ่งมีเวลา แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ

ขอโทษที่วันนี้ ฉันเพิ่งค้นเจอ ว่าเธอคือคนที่ฉัน ควรดูแลที่สุด 

 บอกคำว่ารัก ออกไปซะBmดังสุดเสียง  กลับได้คืนมาเพียง แต่ความเงียบงัน

ฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาว เหงายังไงไม่เทียมเท่าทัน  กับหัวใจของฉัน..  ที่มันต้องการเธอ

Instru : /   /  /   /  / (2 Times)

ลืมใครคนนึง ที่เขาต้องการเวลา  ลืมใครคนนึง ที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา

เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา   

* ขอโทษที่วันนี้ ฉันเพิ่งมีเวลา แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ

ขอโทษที่วันนี้ ฉันเพิ่งค้นเจอ ว่าเธอคือคนที่ฉัน ควรดูแลที่สุด

หัวใจเธอเป็นเพราะฉัน ที่ทำให้มันหยุด..

ເນື້ອເພງ ขอโทษ – ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ Ost.VOICE

ผ่านไปอีกวันกับชีวิตคนอย่างฉัน
และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขัน
ช่วยให้ใครและใครมีความสุข
ช่วยให้ใครเขาคลายทุกข์ใจ
แต่ฉันเองคงขยันเกินไป

จนลืมว่ามีใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา
เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา

ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา
แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ
ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด

บอกคำว่ารักออกไปซะดังสุดเสียง
กลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงัน
ฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาว เหงายังไงไม่เทียมเท่าทัน
กับหัวใจของฉัน ที่มันต้องการเธอ

ลืมใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา
เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา

ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา
แต่มันไม่มีค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
ขอโทษที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ
ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด

หัวใจเธอเป็นเพราะฉัน ที่ทำให้มันหยุด